Общая информация

 

Согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины и Приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на базе Высшего учебного заведения «Херсонский государственный морской институт», который ликвидируется, создано новое высшее учебное заведение Херсона – Херсонская государственная морская академия (ХГМА).

далі >>>

Дистанційна наукова робота у Херсонській державній морській академії або Карантин – не перешкода для наукової роботи

  Співробітники Херсонської державної морської академії у період карантину працюють дистанційно відповідно до наказів і рекомендацій Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки тощо. Попри спалах коронавірусу, у закладі триває напружена освітня і наукова робота. Продовжує діяльність спеціалізована вчена рада К 67.111.01, яка діє згідно наказу МОН України № 527 від 24.05.2018 р.

  Два онлайн-семінари щодо прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство відбулися на засіданні ради 19 та 26 березня 2020 року.

  На першому семінарі старший викладач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння ХДМА Безбах Олег Михайлович представив до захисту дисертаційну роботу «Розробка модифікованих корозійностійких полімеркомпозитних покриттів для захисту засобів транспорту». В онлайн-семінарі взяли участь науковий керівник здобувача - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій ХДМА Букетов Андрій Вікторович, члени спеціалізованої вченої ради, викладачі, докторанти й аспіранти.

  Молодший науковий співробітник наукової групи при кафедрі автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Кобельник Оксана Степанівна 26 березня 2020 року в онлайн-просторі представила на розгляд спеціалізованої вченої ради дисертаційну роботу на тему «Розробка епокси-поліефірних покриттів з дисперсними та волокнистими наповнювачами для захисту технологічного устаткування».  Наукове керівництво роботою здобувача здійснював кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій ХДМА Браїло Микола Володимирович.

  Онлайн-семінари об’єднали  п’ять докторів наук: професор О.В. Шарко (ХДМА), професор А.В. Букетов (ХДМА), професор Г.В. Рудакова (ХНТУ), професор К.М. Клевцов (ХНТУ),  професор П.Д. Стухляк (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя), п’ять кандидатів наук: доцент О.О. Сапронов (ХДМА), доцент М.В. Браїло (ХДМА), доцент Т.І. Івченко (ХДМА),  доцент Д.А. Наговський (ХДМА), доцент А.П. Бень (ХДМА), двох старших викладачів, докторантів і аспірантів. Молоді науковці отримали рекомендації, які допоможуть їм підготуватися до захисту дисертацій, а інші учасники заходу – нагоду обговорити наукові проблеми з колегами та поштовх для подальшого наукового пошуку.