Общая информация

Согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины и Приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на базе Высшего учебного заведения «Херсонский государственный морской институт», который ликвидируется, создано новое высшее учебное заведение Херсона – Херсонская государственная морская академия (ХГМА).

далі >>>

Конкурс студентських наукових робіт

У рамках Дня науки в Україні 22 травня 2020 року відбувся конкурс наукових досліджень курсантів ХДМА. На розгляд конкурсної комісії подано 7 наукових досліджень. Роботи представили:

  • Сітніков О.А. (студент 143 з групи) та Юренін К.Ю. (студент 152 мз групи), наукова робота «Нова технологія встановлення рейдового обладнання»; наукові керівники: старший викладач кафедри загальноінженерної підготовки Алексенко В.Л. і к.т.н., докторантка кафедри транспортних технологій Букетова Н.М.;
  • Омельяненко Є.В. (курсант 251 М групи), наукова робота «Системи внутрішнього сумішоутворення низького тиску суднових малообертових газодизельних двигунів»; науковий керівник к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Білоусов Є.В.;
  • Яковенко Д.В. (курсант 233 сп групи), наукова робота «Теплова підготовка транспортного засобу з біпаливною системою живлення»; науковий керівник старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Погорлецький Д.В.;
  • Шляховер А.С. (курсант 251 групи), наукова робота «Удосконалення методу призначення монтажних допусків підшипників ковзання зубчастих коліс транспортних машин»; науковий керівник к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Савчук В.П.;
  • Волочнюк В.С. (курсант 242 групи), наукова робота «Дослідження працездатності підшипників кривошипно-шатунного механізму малообертового двигуна Wartsila 7RT-FLEX 82C на різних режимах навантаження»; науковий керівник к.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Савчук В.П.;
  • Крівопусков Д.В. (курсант 351 групи), наукова робота «Використання валогенераторних установок для удосконалення суднової електроенергетичної системи і підвищення її ККД»; науковий керівник к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики Колебанов О.К.;
  • Пугачов А.І. (курсант 222 групи), наукова робота «Інформаційна система забезпечення моніторингу технічного стану транспортних засобів і режимів праці і відпочинку об’єкта моніторингу в умовах експлуатації»; науковий керівник старший викладач, завідувач лабораторії «Повнофункціональний тренажер машинного відділення» Худяков І.В.

  З нагоди святкування Дня науки в Україні грамотою ректора за активну науково-дослідну діяльність було нагороджено курсантів: факультету судноводіння Вільданова В.Є. (121 гр.), факультету суднової енергетики Пугачова А.І. (222 гр.), факультету суднової енергетики Романова Б.В. (222 гр.), факультету судноводіння Федченка М.В. (122 гр.).