Общая информация

Согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины и Приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на базе Высшего учебного заведения «Херсонский государственный морской институт», который ликвидируется, создано новое высшее учебное заведение Херсона – Херсонская государственная морская академия (ХГМА).

далі >>>

Захист кандидатських дисертацій відбувся у Херсонській державній морській академії

  У Херсонській державній морській академії 10–11 червня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 відбувся захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

  Молодший науковий співробітник НДР кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Кобельник Оксана Степанівна захистила роботу «Розробка епокси-поліефірних покриттів з дисперсними та волокнистими наповнювачами для захисту технологічного устаткування», виконану під науковим керівництвом доцента кафедри транспортних технологій ХДМА, к.т.н. Браїла Миколи Володимировича.

  Дисертацію «Розробка модифікованих корозійностійких полімеркомпозитних покриттів для захисту засобів транспорту» представив старший викладач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння ХДМА Безбах Олег Михайлович.

  Заступник начальника Херсонського морського коледжу рибної промисловості з навчально-виробничої роботи Негруца Роман Юрійович захистив роботу «Закономірності формування зносостійких модифікованих епоксипластів для підвищення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування».

  Науковим керівником Безбаха О. М. та Негруци Р. Ю. виступив професор, завідувач кафедри транспортних технологій ХДМА, д.т.н. Букетов Андрій Вікторович.

  Вітаємо науковців з успішним захистом дисертацій і бажаємо підкорення нових професійних висот!