Общая информация

Согласно Распоряжения Кабинета Министров Украины и Приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на базе Высшего учебного заведения «Херсонский государственный морской институт», который ликвидируется, создано новое высшее учебное заведение Херсона – Херсонская государственная морская академия (ХГМА).

далі >>>

Вітаємо зі здобуттям наукового ступеня доктора філософії!

  Старший викладач кафедри природничо-наукової підготовки факультету суднової енергетики ХДМА Сергій Якущенко першим на Херсонщині здобув науковий ступінь доктора філософіїу галузі знань 27 ТРАНСПОРТ за спеціальністю 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Відповідне рішення 14 грудня 2020 року затвердила спеціалізована вчена рада ДФ 67.111.001 Херсонської державної морської академії.

  Відповідно до вимог законодавства, вчена рада складалася з п’ятьох осіб – голови, двох рецензентів і двох опонентів, сфера наукової діяльності яких відповідала тематиці дисертаційного дослідження здобувача. Міністерство освіти і науки України вважає роботу таких рад ефективною, оскільки усі їх члени мають бути спеціалістами з тем, які подані до захисту.

  До сфери наукових інтересів Сергія Якущенка належать нанотехнології, матеріалознавство, технологія полімерних композитних матеріалів.Науковець має більше десяткапатентів України на корисні моделі й численні статті у вітчизняних і закордонних наукових виданнях, значна частина яких входить у бази даних Scopus та Web of Science. Дослідницьку діяльність Сергія Якущенка у складі наукової школи «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту» високо оцінюють колеги та його науковий керівник, доцент, к.т.н. Микола Браїло.

  Слід зазначити, що ступенем доктора філософії вперше почали номінувати науковців у Болонському університеті в 1130 році, а потім в 1231 році – у Паризькому. Наразі це найвищий науковий ступінь у більшості країн світу. Ступінь не має безпосереднього відношення до галузі сучасної філософії, його отримують дослідники всіх наукових галузей. Це зумовлено традиціями, започаткованими у середньовічних університетах, стандартна структура яких зазвичай передбачала наявність факультетів філософії, юриспруденції, теології та медицини.

  Вітаємо Сергія Якущенка з офіційним присудженням наукового ступеня та бажаємо втілення найсміливіших творчих задумів, невпинного професійного зростання та успіхів у наукових пошуках!