Мероприятия

Мероприятия

В Херсонской государственной морской академии основан Клуб опытных морских специалистов

С целью реализации компетентностного подхода в системе ступенчатой подготовки специалистов морской отрасли на базе ХГМА согласно Приказу № 72 от 22 февраля 2016 года в Херсонской государственной морской академии основан Клуб опытных морских специалистов. На повестке дня заседания, которое состоялось 21 марта 2016 года, рассмотрены основные задачи Клуба и его функции.

Сопредседателями Совета Клуба опытных морских специалистов стали генеральный директор компании «Marlow Navigation Ukraine», капитан дальнего плавания, Почетный профессор ХГМА Эзри Б. М. и старший преподаватель кафедры управления судном ХГМА, капитан дальнего плавания Пивоваров Л. А. Секретарем Совета избран проректор ХГМА, уполномоченный по вопросам борьбы с коррупцией Синько В. А.

Согласно Приказу № 72 «О создании в Херсонской государственной морской академии Клуба опытных морских специалистов» определено руководителей секций Клуба:

Нестеренко В. Б., старший преподаватель кафедры управления судном, капитан дальнего плавания – руководитель секции судоводителей ХГМА;

Ищенко И. М., профессор кафедры эксплуатации электрооборудования и средств автоматики ХГМА – руководитель секции электромехаников ХГМА;

Белоусов Е. В., декан факультета судовой энергетики, доцент кафедры эксплуатации судовых энергетических установок и общеинженерной подготовки ХГМА – руководитель секции судомехаников ХГМА;

Ярошенко О. А., преподаватель судоводительных дисциплин Морского колледжа ХГМА, капитан дальнего плавания – руководитель секции судоводителей МК ХГМА;

Гроза Е. А., преподаватель судомеханический дисциплин Морского колледжа ХГМА, старший механик судов – руководитель секции судомеханики МК ХГМА;

Карагодин Ю. Н., преподаватель специальных дисциплин, электромеханик – руководитель секции электромехаников МК ХГМА.

На заседании участники рассмотрели вопрос о роли Клуба опытных морских специалистов в сотрудничестве Херсонской государственной морской академии с компанией «Marlow Navigation» и определили основные направления его работы.

О задачах Клуба в вопросах внедрения компетентностного подхода в организацию подготовки морских специалистов в ХГМА и ее структурных подразделениях доложил ректор ХГМА, профессор Ходаковский В. Ф.

По результатам рассмотрения вопросов, на повестке дня членами Совета определены следующие направления деятельности Клуба опытных морских специалистов ХГМА:

– содействие профессиональному становлению курсантов ХГМА;

– воспитание будущих морских специалистов и формирования у них социальной, общекультурной, здоровьесберегающей и гражданской компетентности;

– привлечение курсантской молодежи к научно-исследовательской деятельности.

Конкурс навчальних проектів «Welcome to Kherson»

Випускники Херсонської державної морської академії працюють у складі міжнародних екіпажів у всьому світі. Протягом тривалих рейсів моряки часто розповідають один одному про своє рідне місто, селище або село, сприяють його популяризації, розширюють знання колег з інших країн про його історію та традиції.

Важливо, щоб майбутні моряки могли вільно спілкуватися англійською мовою, яка є міжнародною мовою спілкування у всіх морських екіпажах, знали що цікавого розповісти іноземним друзям.

Для того, щоб курсанти набули таких навичок, у академії використовується компетентнісний комунікативний підхід до навчання англійської мови. З метою практичної реалізації цього підходу, патріотичного та громадянського виховання молоді відділом виховної роботи спільно з кафедрами англійської мови було проведено конкурс навчальних проектів «Welcome to Kherson».

Основним завданням конкурсу було розповісти щось цікаве ровесникам, які проживають у інших країнах, про рідне місто. До реалізації цього завдання курсанти підійшли досить творчо. Хтось із них розповів про найкращі місця Херсона, його історію; хтось визначив топ-5 найкращих готелів і місць відпочинку; хтось висвітлив молодіжні течії, які є у місті.

Цікавим було й оформлення проектів: від розмальованих стіннівок, зроблених своїми руками, до плакатів із найсучаснішим комп’ютерним дизайном.

Переможці конкурсу отримали цікаві подарунки – vip-картки для відвідування боулінг клубу, де можна відпочити зі своїми друзями. Всі інші учасники були відзначені грамотами та подяками. Без відзнак не залишився жоден з учасників, отже святковий настрій на головне свято міста їм забезпечено.

Состоялась Конференция трудового коллектива Херсонской государственной морской академии

18 мая 2015 года состоялась Конференция трудового коллектива Херсонской государственной морской академии и ее структурных подразделений, на которой присутствовали 103 делегата.

В состав президиума вошли и.о. начальника управления образования и науки Херсонской областной государственной администрации Криницкий Е. А., главный специалист управления образования и науки Херсонской областной государственной администрации Литвиненко Г. И., первый проректор ХГМА, профессор, д.п.н. Куликова Л. Б., проректор по учебно-воспитательной работе ХГМА Синько В. А., заведующая кафедрой английского языка в судовождении Кудрявцева В. Ф., начальник отдела заочного обучения, голова профкома ХГМА Лисовой С. Ю., а также и.о. головы студенческого совета ХГМА Владислав Терентьев.

В начале конференции со вступительным словом ко всем присутствующим обратился и.о. начальника управления образования и науки Херсонской областной государственной администрации Криницкий Е. А., который вместе с главным специалистом управления образования и науки ХОГА Литвиненко Г. И. поздравили Владимира Федоровича с получением высокой государственной награды – ордена «За заслуги» I степени.

С докладом о внеплановой проверке Херсонской государственной морской академии относительно выполнения ею положений Конституции, законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам образования, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 29.04.2015 г. № 411-р., выступил ректор ХГМА Ходаковский В. Ф. Он отметил, что коллектив Херсонской государственной морской академии работает по четкой системе управления, направляет свои действия на углубление знаний курсантов как будущих специалистов морской отрасли, и настроен на положительный результат. По завершении своего выступления Владимир Федорович пожелал всем здоровья, успехов в работе и результативности.

В связи с принятием нового Закона Украины «О высшем образовании» и внесением изменений в Устав ХГМА на конференции трудового коллектива от 18.11.2014 г., возникает необходимость выбрать состав Ученого совета, согласно квотам, указанным в Законе Украины «О высшем образовании» и Уставе ХГМА. С докладом об избрании нового состава Ученого совета Херсонской государственной морской академии выступила первый проректор, профессор Куликова Лилия Борисовна.

Предложение выбрать делегатами от ХГМА на Первый Всеукраинский съезд высших учебных заведений государственной формы собственности в составе Ходаковского В. Ф., Тригуба С. Н. и Пивоварова Л. А. внес проректор по учебно-воспитательной работе ХГМА Синько Валентин Андреевич.

В результате работы конференции ее участники пришли к следующим выводам и рекомендациям:

  1. Обязать руководителей структурных подразделений, отделов и служб подготовить необходимую для внеплановой проверки информацию к 01.06.2015 г.
  2. Отделу системы менеджмента качества осуществить внеплановый внутренний аудит структурных подразделений, отделов и служб на соответствие нормативной документации Закону Украины «О высшем образовании».
  3. Выбрать предложенный состав Ученого совета Херсонской государственной морской академии сроком на 5 лет.

Выбрать делегатами на Первый Всеукраинский съезд высших учебных заведений государственной формы собственности: Ходаковского В. Ф., Тригуба С. Н. и Пивоварова Л. А.

Визит представителя International Marіtime Employers’ Council в Херсонскую государственную морскую академию

Командование Херсонской государственной морской академии постоянно работает над расширением партнерских связей с крюинговыми и судоходными компаниями мира, морскими учебными заведениями и другими учреждениями и предприятиями морской отрасли.

По этому поводу 17 февраля 2015 года Херсонскую государственную морскую академию посетили менеджер по обучению и работе с персоналом International Marіtime Employers’ Council Адам Льюис и начальник тренинг-центра компании «Marlow Navigation Ukraine» Сагло Сергей Григорьевич.

Они ознакомились с перспективной программой развития Херсонской государственной морской академии, осмотрели ее современную учебно-тренажерную базу и базу Херсонского морского специализированного центра при ХГМА, которые позволяют курсантам приобрести все необходимые навыки на судне. Гости посетили тренажеры HUET, Heavy Lift, «Навигационный мостик», «Крепление контейнеров», «Пожарный полигон», лабораторию высоковольтного оборудования и др.

Ректор ХГМА, профессор Ходаковский Владимир Федорович раскрыл основные направления деятельности академии и ее структурных подразделений на современном этапе. Он ознакомил гостей с основными приоритетами внедрения компетентностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса подготовки конкурентоспособных морских специалистов.

Во время визита Адам Льюис провел презентацию для профессорско-преподавательского состава академии, в которой рассказал про деятельность IMEC, встретился с курсантами академии и Морского колледжа ХГМА, а также посетил занятия подгруппы курсантов по английскому языку, где обратил внимание на внедрение коммуникативного подхода.

При подведении итогов встречи Адам Льюис поблагодарил ректора академии Ходаковского В. Ф. за дружественный прием и содержательную презентацию ХГМА, выразив удовлетворение от увиденного потенциала академии и ее учебно-тренажерной базы.

Объявлены результаты отбора курсантов Херсонской государственной морской академии для прохождения плавательной практики в компании «Marlow Navigation»

Как известно, 16 февраля 2015 года начался отбор курсантов факультетов судовождения и судовой энергетики Херсонской государственной морской академии в компанию «Marlow Navigation». 20 февраля в торжественной обстановке при участии представителей крупнейшей компании Европы, постоянного партнера нашего учебного заведения, были объявлены результаты.

Открыл собрание проректор по научно-педагогической работе Херсонской государственной морской академии Бень А.П.

В мероприятии приняли участие начальник Морского колледжа ХГМА Тригуб С. Н., офицер по координации компании «Marlow Navigation Ukraine» Маслов В. А., начальник тренинг-центра «Marlow Navigation Ukraine» Сагло С. Г., декан факультета судовождения Чернявский В. В., декан факультета судовой энергетики Белоусов Е. В., начальник отдела организации практики, дипломирования и трудоустройства ХГМА Соловей А. С., заведующая кафедрой английского языка в судовождении Кудрявцева В. Ф., заместители деканов по воспитательной работе, командиры рот, кураторы, преподаватели английского языка и другие.

В приветственном слове офицер по координации компании «Marlow Navigation Ukraine» Маслов Виталий Александрович выразил положительные впечатления от нынешнего отбора, подчеркнув ответственное отношение курсантов к такому событию и важность его в жизни.

К поздравлениям присоединилась заведующая кафедрой английского языка в судовождении Кудрявцева Валентина Федоровна. Она обратилась к будущим морякам на английском языке, пожелав успехов в будущей профессии.

С результатами отбора курсантов Херсонской государственной морской академии для прохождения плавательной практики на судах компании «Marlow Navigation» ознакомил начальник тренинг-центра «Marlow Navigation Ukraine» Сагло Сергей Григорьевич. Он отметил, что в компанию отобрано 54 курсанта академии (из них: 30 представителей факультета судовождения и 24 – факультета судовой энергетики) и 30 курсантов Морского колледжа ХГМА. Сергей Григорьевич выразил удовлетворение относительно сотрудничества с академией и благодарность всему преподавательскому составу за высококачественную подготовку морских специалистов, а также поздравил марловцев со знаменательным днем в их жизни.

Желаем будущим морякам, отобранным для прохождения плавательной практики в компании «Marlow Navigation» карьерного роста и семи футов под килем!

Организация работы библиотеки ХГМА по внедрению компетентностного подхода в учебно-воспитательный процесс

С целью внедрения компетентностного подхода в организацию учебно-воспитательного процесса Херсонской государственной морской академии, в библиотеке учебного заведения проведен семинар «Компетентностный подход в образовании», где были определены следующие задачи:

1. Разработать план методических библиографических мероприятий по теме «Компетентностный подход в организации учебно-воспитательного процесса ХГМА».

2. Разработать «План мероприятий по повышению квалификации работников библиотеки ХГМА на 2014–2015 учебный год».

3. Создать тематическую картотеку «Компетентностный подход в образовании» (для профессорско-преподавательского состава ХГМА, курсантов, студентов и работников библиотеки).

4. Создать тематически-информационные папки:

- «Компетентность современного библиотекаря» – 7 шт.;

- «Компетентностный подход в образовании» (для преподавателей) – 16 шт.;

- «Компетентностный подход в образовании» (для курсантов и студентов) – 13 шт.

5. Создать стенды:

- «Компетентность – ключ к обновлению содержания библиотечной работы»;

- «Книги, книги – дум людских сокровищница»;

- «Библиотечный вестник»;

- «Библиотека ХГМА: информационный ресурс»;

- «Информационный прогресс библиотеки ХГМА»;

- «Библиотека – зеркало истории и бытия».

6. Создать электронную базу данных по внедрению компетентностного подхода в организацию учебно-воспитательного процесса и подать в учебный отдел Херсонской государственной морской академии.

Работники библиотеки успешно справились с поставленными задачами.

Неделя психологии в Профессионально-морском лицее Херсонской государственной морской академии

Осведомленность учеников в сфере психологи – часть их общей культуры. Знания о себе и других людях способствуют реализации личных достижений. В Профессионально-морском лицее Херсонской государственной морской академии с 24 по 28 ноября 2014 года проведена Неделя психологии. Открытием ее стало мероприятие под названием «Галерея фантазий», во время котрого каждая из групп лицея художественно изобразила, а потом представила свои рамышления про внутренний мир человека. Мысли учеников очень разнообразные, и каждая из них имеет свою ценность. Ведь они только учатся придавать форму и образно передавать свои убеждения, интересы, чувства, эмоции.

Следующей страницей Недели психологии стал тренинг «О счастье и не только». Его девизом были слова: «Если я интересен самому себе, я приношу счастье в любые отношения». Во время тренинга участники занимались поиском внутренних ресурсов, разыгрывая ситуации, в которых проявлялись уверенность, гибкость, умение отстаивать свою позицию и при этом слышать другого.

Еще одна страница недели – социально-психологический тренинг «Дерево жизни», в ходе которого ученики моделировали целостность образа «Я», соеденяя физический, эмоциональный, интелектуальный и духовный элементы человека. Идея тренинга – целостная личность в жизни и в профессиональной деятельности успешнее – воспринималась участниками позитивно.

Творческие способности ученики лицея показали на вечере «Творческие узоры», где продемонстрировали свои увлечения. Важным было обсуждение качеств, свойственных творческим людям, и приемов саморазвития.

Все мероприятия Недели психологии подготовили и провели практический психолог Любовь Ивановна Балина и социальный педагог Анастасия Александровна Ермолаева.

Благодаря активности учеников, Неделя прошла в дружественной, непринужденной атмосфере.

VІ Международный форум-презентация «Инноватика в современном образовании»

С 21 по 23 октября 2014 года в г. Киеве состоялся V І Международный форум-презентация «Инноватика в современном образовании», организаторами которой выступили Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и компания «Выставочный мир».

Международный Образовательный Форум – масштабное комплексное мероприятие образовательной отрасли Украины, которое объеденяет:

· презентацию инновационных достижений национальных и зарубежных учебных заведений, научных учреждений;

· экспозицию производителей и дистрибьюторов учебного оборудования и техники, программ и решений для образования;

· научно-практические конференции, семинары, презентации;

· тематические конкурсы для учебных заведений, научных учреждений, предприятий.

В выставке приняли участие более 560 учебных заведений, научных учреждений, методических центров, региональных и муниципальных органов управления образованием, издательств, предпринимательских структур, которые обеспечивают средствами обучения образовательной отрасли из 22 регионов Украины, Польши, США, Франции и Словакии.

В рамках выставки прошли научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации, на которых обсуждались насущные проблемы дальнейшего реформирования образовательной отрасли, усовершенствование учебно-воспитательного процесса, внедрение информационных технологий и педагогических новаций, обменивались опытом практической работы и достижениями лучших учебных заведений.

Херсонская государственная морская академия была представлена делегацией в составе заведующего учебно-методическим отделом, ответственного секретаря приемной комиссии Черненко Валентины Владимировны, специалиста учебно-методического отдела, заместителя ответственного секретаря приемной комиссии дневной формы обучения Марченко Ирины Витальевны, курсантов 114 гр. факультета судовождения ХГМА Алексея Савенко и Андрея Хомицкого.

По итогам работы выставки МОН Украины и Национальной академией педагогических наук Украины Херсонской государственной морской академии были вручены Диплом лауреата конкурса І степени в номинации «Инновационные технологии профессиональной деятельности работников психологической службы», Диплом за активную деятельность по инновационному обновлению содержания национального образования и Благодарность за личный творческий вклад и плодотворную организаторскую деятельность в инновационное развитие национального образования – ректору Херсонской государстванной морской академии Владимиру Федоровичу Ходаковскому.

Торжественное построение посвященное Дню знаний в ХГМА и ее структурных подразделениях

1 сентября 2014 г. в Херсонской государственной морской академии и ее структурных подразделениях состоялись праздничные торжества по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

В главном учебном корпусе этот день начался торжественным построением личного состава академии. Со словами поздравления к курсантам, их родителям и профессорско-преподавательскому составу обратился ректор ХГМА, профессор Ходаковский В. Ф., который пожелал курсантам успехов в получении знаний и открытия новых возможностей в достижении заветной цели. Преподавателям Владимир Федорович искренне желал творческого вдохновения и мудрости в обучении и воспитании подрастающего поколения.

От имени профессорско-преподавательского состава присутствующих поздравил капитан дальнего плавания, старший преподаватель кафедры управления судном и безопасности жизнедеятельности на море Нестеренко В. Б.

К новому пополнению с материнским благословением обратилась мать первокурсника Дьожина Т. В., которая пожелала им трудолюбия и неисчерпаемых сил в получении новых знаний.

Напутственные слова от старших товарищей торжественно провозгласил курсант магистратуры Евгений Журин.

В Морском колледже ХГМА праздничный день начался традиционным построением на плацу НК-4. Всех курсантов, студентов и преподавателей с началом нового учебного года поздравили проректор по научно-педагогической работе Бень А.П. и начальник МК ХГМА Тригуб С. Н. Проникновенно прозвучали слова матери первокурсника Суботы Т. Л. Она благословила студентов и курсантов на самостоятельный жизненный путь, пожелала им успехов и настойчивости в обучении. Со словами наставления к младшим товарищам обратился курсант судоводительского отделения гр. К-121 Иван Степаненко.

Учеников Профессионально-морского лицея ХГМА в торжественной атмосфере в тот день поздравили первый проректор академии Куликова Л. Б. и директор заведения Гусев В. Н. Они пожелали успешного учебного года, творческого вдохновения, приобретения жизненного и профессионального опыта.

С целью воспитания чувства патриотизма и формирования активной жизненной позиции после праздничных торжеств проведено первый кураторский час на тему «Украина – единая страна».

Искренне поздравляем всех с началом нового учебного года!

В Херсонской государственной морской академии торжественно вручены нетбуки курсантам, отобранным компанией «Марлоу Навигейшн»

11 апреля 2014 в Херсонской государственной морской академии состоялось торжественное собрание по случаю вручения персональных нетбуков курсантам, отобранным для прохождения плавательной практики в компании «Марлоу Навигейшн». Основанием для такого события стал договор «О сотрудничестве между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины, компанией «Марлоу Навигейшн», Херсонской областной государственной администрацией и Херсонской государственной морской академией в вопросах улучшения качества морского образования в Украине». По случаю знаменательного события на торжества прибыли генеральный директор компании «Марлоу Навигейшн Украина» Эзре Б. М., начальник Морского колледжа ХГМА Тригуб С. Н., офицер по координации компании «Марлоу Навигейшн» Маслов В.А., начальник отдела организации практики, дипломирования и трудоустройства ХГМА Соловей О. С., декан факультета судовождения Чернявский В. В., декан факультета судовой энергетики Белоусов Е. В., профессорско-преподавательский состав ХГМА и курсанты первых курсов академии, которые в следующем году примут участие в отборе в компанию «Марлоу Навигейшн». Открывая собрание, ректор ХГМА, профессор Ходаковский В.Ф. отметил плодотворное сотрудничество Херсонской государственной морской академии с компанией «Марлоу Навигейшн», в рамках которой для курсантов введена спонсорская программа, ежегодный отбор лучших курсантов академии и Морского колледжа ХГМА для прохождения практики на современных судах компании с их последующим трудоустройством. От имени профессорско-преподавательского состава Владимир Федорович поздравил всех участников программы с выдающимся событием в их жизни и пожелал стать настоящими специалистами на морском флоте. Кульминацией мероприятия стал момент вручения персональных нетбуков курсантам «Марловских» групп генеральным директором компании «Марлоу Навигейшн Украина» Эзре Б. М. и ректором Херсонской государственной морской академии Ходаковским В. Ф. Борис Михайлович в своей речи пожелал всем курсантам успехов, стремления к обучению и поблагодарил весь преподавательский состав академии за высококачественную подготовку морских специалистов.

Распределение выпускников Херсонской государственной морской академии 2014 года

14 мая 2014 состоялось распределение выпускников Херсонской государственной морской академии и Морского колледжа ХГМА. Открыл торжественное собрание проректор по учебно-воспитательной работе Херсонской государственной морской академии Синько Валентин Андреевич. В работе комиссии приняли участие генеральный директор компании «МарлоуНавигейшн Украина» Эзре Б.М., офицер по координации компании «МарлоуНавигейшн Украина» Маслов В.А., декан факультета судовождения Чернявский В.В., декан факультета судовой энергетики Белоусов Е. В., первый заместитель начальника Морского колледжа Сокол И.В., заместитель начальника Морского колледжа ХГМА по учебно-производственной работе Кулинич А.Г., начальник отдела организации практики, дипломирования и трудоустройства ХГМА Соловей А.С., а также заведующие выпускающих кафедр.В тот день 459 выпускников Херсонской государственной морской академии и 423 выпускника Морского колледжа ХГМА были распределены на работу по специальности в судоходных и крюинговых компаниях Украины и мира. 92 выпускника ХГМА специальностей «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и 55 выпускников Морского колледжа специальностей «Судовождение на морских путях», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов» стали новым пополнением компаний «МарлоуНавигейшн», «L-Stream», Украинского Дунайского пароходства и др. компаний и предприятий. Проректор по учебно-воспитательной работе Синько В.А. от имени ректората Херсонской государственной морской академии поздравил всех выпускников с важным событием в их жизни и пожелал успехов в выбранной профессии. Поздравляем выпускников ХГМА и Морского колледжа ХГМА и желаем им карьерного роста!