Услуги

Услуги


  Pearson Test of English (PTE) – це мiжнародні іспити, призначені для підтверження рiвня володiння англійською мовою.

  PTE General всебiчно оцiнює комунiкативну компетенцію учасника іспиту, перевіряючи всі основні мовнi навички і складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної.

  Екзаменацiйнi роботи учасникiв іспиту перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний екзамен проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевому центрі тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

 Всi рiвнi екзамену Pearson Test of English General відповідають Загальноєвропейськiй системi оцiнювання знань iноземних мов (Common European Framework — CEF) та мають акредитацiю Ofqual.


 На базі нашого центру екзаменаційні сесії відбуваються:

червень 2020

грудень 2020

 

Оголошено набір на курси по підготовці до іспиту PTE General

Level 2: Intermediate Communication (CEF B1)

Level 3: Upper Intermediate Communication (CEF B2)

  Курси з підготовки до екзамену проводять кваліфіковані викладачі, доценти кафедр англійської мови ХДМА, на базі сучасних навчальних аудиторій із застосуванням автентичних навчальних матеріалів, призначених для підготовки до міжнародного іспиту.

  Заняття проводяться за принципами комунікативного підходу, із застосуванням сучасних технологій навчання. Ви маєте можливість тренувати навички читання, письма, говоріння та аудіювання, розширювати словникову базу та знання граматичних структур, а також сформувати стратегії проходження тесту, працювати в його форматі, відповідати на питання, підготовлені розробниками тесту.

 

Курси з підготовки до іспиту розпочинають роботу з 10 березня.

Адреса центру – Херсон, пр. Ушакова 20, Херсонська державна морська академія, кім. 211 (корпус 1).

Контактна особа Барсук Світлана (+38) 0505950012

 

Icнує шiсть рiвнiв іспиту Pearson Test of English General (PTE General):

Level A1: Foundation (CEF А1) - призначений для пiдтвердження знання основ англiйської мови, достатнiх для спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Level 1: Elementary Communication (CEF A2)- кандидати демонструють знання основ англійської мови, які є достатніми для спілкування у повсякденних ситуаціях i подорожах. Кандидати повинні розуміти прості фрагменти інформації та висловлювати свої думки письмово i усно у повсякденних ситуаціях, таких як “Дім” або “Покупки”.

Level 2: Intermediate Communication (CEF B1) - пiдтвердження середнього рiвня володiння англiйською мовою, який є достатнiм для спiлкування пiд час навчання, роботи, подорожей та в інших повсякденних ситуацiях. Кандидати повинні розуміти i висловлювати, письмово й усно, думки, почуття, погляди на повсякденні ситуації, використовуючи прості мовнi конструкції.

Level 3: Upper Intermediate Communication (CEF B2) – кандидати демонструють рівень знань вище середнього. Кандидати повиннi розумiти та реагувати вiдповiдним чином, в уснiй та письмовий формi, на iнформацiю та погляди інших людей пiд час навчання, роботи, подорожей та в iнших повсякденних життєвих ситуацiях.

Level 4: Advanced Communication (CEF C1) - призначений для кандидатiв, які вступають до англомовних ВНЗ i/або бажають продемонструвати поглиблений рiвень знання англійської мови пiд час навчання, у суспiльному життi та у професiйному спiлкуваннi. Кандидати повиннi розумiти явне i приховане (неявне) значення широкого кола усних i письмових комунiкацiй пiд час навчання, у суспільному житті, професiйному спiлкуваннi та висловлювати свої думки у письмовій та уснiй формi точно, адекватно i стилістично грамотно.

Level 5: Proficient Communication (CEF C2) – це пiдтвердження професiйного рiвня володiння англiйською мовою. Кандидати повинні вміти висловлювати свої думки на загальні теми, такі як “Забруднення навколишнього середовища” або “Охорона навколишнього середовища”, розумiти явне i приховане значення широкого ряду усних i письмових комунікацій, висловлювати свої думки у письмовiй формi точно, адекватно i стилістично грамотно. Сертифiкат рiвня Level 5 Proficient Communication вважається достатнiм для вступу до англомовних ВНЗ.