Изобретения и инновации

Изобретения и инновации

2017 год

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Інформаційний бюлетень "Міжнародний морський кластер "Палата ІТ-ОПМ" ("Палата інноваційні технології - освіта та підготовка моряків") при ХДМА"

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Інформаційний бюлетень "Навчально-тренажерний комплекс "Віртуально-реальне судно морської індустрії"

В 2016 году получено 2 патента Украины на изобретение  и 7 патентов на полезную модель.

№ 111421 (изобретение) «Безпечна вантажна підвіска» авторы: Проценко В.А., Авраменко А.М.;

№108547 (полезная модель) «Спосіб приготування захисного покриття металевих поверхонь морських суден » авторы: Леонов В.Є., Рублёв И.И.;

№107520 (полезная модель) «Спосіб зміцнення захисного антикорозійного покриття на металевій поверхні корпусів морських суден » автори: Леонов В.Е., Рублёв И.И.;

№107520 (изобретение) «Пристрій для контролю ступеня розбіжності ємності» автор: Голощяпов С.С.;

№106426 (полезная модель) «Пружно-запобіжна муфта з торцевою установкою прямих канатів» авторы: Проценко В.А., Плечий И.А.;

№106044 (полезная модель) «Муфта з тангенціальним розташуванням торцевих канатів» авторы: Проценко В.А., Клементьева О.Ю.;

№106043 (полезная модель) «Система підтримки прийняття безпечних рішень з управління рухом суден» авторы: Бень А.П., Вильский Г.Б., Ходаковский В.Ф.

№104759 (полезная модель) «Циліндричний редуктор з гальмівними колесами» автор: Проценко В.А.;

№104286 (полезная модель) «Двотактний опозитний поршневий двигун» автор: Самарин А.Е.

 

В 2015 году получено 3 патента Украины на изобретение и 14 патентов на полезную модель.

№ 97149 (полезная модель) «Безпечна шлюпбалка» авторы: Проценко В.А., Авраменко А.М.;

№97153 (полезная модель) «Відцентрована пружно-компенсуюча муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.А.;

№ 97225 (полезная модель) «Гідравлічна рульова машина» авторы: Овчарук А.Н.,  Проценко В.А.;

№97227 (полезная модель) «Пристрій для інформаційного забезпечення процесу управління судном» авторы: Мальцев С.Э., Товстокорый А.Н., Бень А.П.;

№97175 (полезная модель) «Спосіб футерування канатного блока» автор: Проценко В.А.;

№97154 (полезная модель) «Відцентрова муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.А.;

№107520 (изобретение) «Пристрій для контролю ступеня розбіжності ємності» автор:  Голощяпов С.С.;

№98801 (полезная модель) «Пружно-компенсуюча муфта з торцевою установкою канатів» авторы: Проценко В.А., Настасенко В.А.;

№109251 (изобретение) «Спосіб перекриття витоку нафти чи газу з дна водоймищ, пристрої для його реалізації та їх варіанти» автор Настасенко В.А.;

№ 100293 (полезная модель) «Спосіб інформаційного забезпечення маневрування морського судна» авторы Товстокорый А.Н., Мальцев С.Э., Бень А.П.;

№ 100295 (полезная модель) «Спосіб захисту повітряного басейну від сірчистих сполук» автор Леонов В.Е.;

№ 100462(полезная модель) «Пружно-демпфуюча вантажна підвіска» авторы  Проценко В.А., Авраменко А.М., Клементьева О.Ю.;

№100981 (полезная модель) «Пристрій для закріплення каната» автор Проценко В.А.;

№103016 (полезная модель) «Поршневий двигун» автор Самарин А.Е.;

№102780 (полезная модель) «Спосіб визначення величини перегріву кристала напівпровідникового діода» авторы Деменский О.М., Ерохин С.Ю., Краснов В.А., Лебедь А.Н., Шутов С.В.;

№102749 (полезная модель) «Радіально-упорний сферичний підшипник», автор Проценко В.А.;

№110161 (изобретение) «Пристрій для виміру ємності» автор Голощяпов С.С.

 

В 2014 году получено 4 патента Украины на изобретение и 17 патентов на полезную модель.

№ 91883 (полезная модель) «Спосіб утилізації багатосторінкових письмових робіт на паперових носіях» автор: Настасенко В.А.

№ 106099 (изобретение) «Спосіб моніторингу технічного стану несучих елементів конструкції судна» авторы: Завальнюк О.П., Учанин В.Н.

№ 91882 (полезная модель) «Відцентрована пружна муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.А.

№ 89921 (полезная модель) «Безпечна гакова підвіска» авторы: Проценко В.А., Авраменко А.М.

№ 89915 (полезная модель) «Спосіб корекції функціонального стану біологічного об’єкта у стані невагомості» авторы: Малыгин Б.В., Ходаковский А.В.

№ 89950 (полезная модель) «Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів» авторы: Богданов А.В., Богданов В.А., Алексеев А.В., Гнатов А.В., Радин В.К.

№ 89893 (полезная модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеними фізико-механічними характеристиками, модифіковане 3,3'-(1,4-фенілен)біс(2-хлоропропанонітрилом)» авторы: Бень А.П., Букетова Н.Н., Яцюк В.М., Грыщук Б.Д.

№ 89894 (полезная модель) «Епоксидне зв’язуюче, модифіковане 1,4-біс-(n,n діетилдитіокарбамато) бензолом» авторы: Букетов А.В., Сапронов А.А., Яцюк В.М., Барановский В.С.

№ 89895 (полезная модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого, модифікованого 2-тіоціанато-2-метил-3-(4-тіоціанатофеніл) пропанамідом» авторы: Букетов А.В., Красненький В.Н., Алексенко В.Л., Яцюк В.Н., Грыщук Б.Д.,

№ 89896 (полезная модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеною когезійною міцністю, модифіковане 1,1'-метиленбіс(4-n,n-діетилдитіокарбаматобензолом)» авторы: Букетов А.В., Скирденко В.А., Яцюк В.Н., Грыщук Б.Д.

№ 89898 (полезная модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого з підвищеними адгезійними характеристиками, модифікованого 1,4-біс-(n, n діетилдитіокарбамато) бензолом» авторы: Букетов А.В., Сапронов А.А., Пирог А.П., Яцюк В.М., Барановский В.С.

№ 89899 (полезная модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого з підвищеними фізико-механічними характеристиками, модифікованого 3,3'-(1,4-фенілен) біс (2-хлоропропанонітрилом)» авторы: Бень А.П., Букетова Н.Н., Яцюк В.М., Грыщук Б.Д.

№ 89900 (полезная модель) «Епоксидний нанокомпозит з підвищеними фізико-механічними характеристиками» авторы: Букетов А.В., Сапронов А.А., Алексенко В.Л., Байсарович И.М.

№ 89897 (полезная модель) «Спосіб отвердіння епоксидного нанокомпозиту з підвищеними фізико-механічними характеристиками» авторы: Букетов А.В., Сапронов А.А., Ярема И.Т.

№ 88146 (полезная модель) «Фільтр-полум’ягасник» автор: Проценко В.А.

№88166 (полезная модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеними адгезійними характеристиками, модифіковане 2-тіоціанато-2-метил-3-(4-тіоціанатофеніл)пропамідом» авторы: Букетов А.В., Браило Н.В., Яцюк В.Н., Барановский В.С.

№88200 (полезная модель) «Спосіб утилізації механічної енергії скидних потоків агентів системи охолодження енергетичних установок» автор: Проценко В.А.

№104759 (изобретение) «Циліндричний редуктор з гальмівними колесами» автор: Проценко В.А.

№104750 (изобретение) «Єднальний провідник молекулярного рівня» автор: Настасенко В.А.

№88200 (полезная модель) «Спосіб утилізації механічної енергії скидних потоків агентів системи охолодження енергетичних установок» автор: Проценко В.А.

 

В 2013 году получено 1 патент Украины на изобретение и 9 патентов на полезную модель.

№88166 (полезная модель) «Епоксидне з’язуюче з підвищеними адгезій ними характеристиками, модифіковане 2-тіоціанато-2метил-3-(4-тіоціанатофеніл)пропамідом» авторы: Букетов А.В., Браило Н.В., Яцюк В.Н., Барановский В.С.

№88146 (полезная модель) «Фільтр-полум’ягасник» автор: Проценко В.А.

№85449 (полезная модель) «Рульова машина» авторы: Овчарук А.М., Проценко В.А.

№82906 (полезная модель) «Двигун внутрішнього згоряння, його варіанти та способи їх установки» авторы: Клементьева О.Ю., Проценко В.А.

№81017 (полезная модель) «Планетарний редуктор» автор: Проценко В.А.

№80548 (полезная модель) «Комбінований фільтр-полум’ягасник» авторы: Проценко В.А., Кобяков Н.Н.

№ 76837 (полезная модель) «Двигун внутрішнього згоряння, його варіанти та способи їх установки» автор: Настасенко В.А.

№ 76864 (полезная модель) «Спосіб моніторингу технічного стану несучих елементів суднових конструкцій» авторы: Нестеренко В.Б., Учанин В.М., Завальнюк О.П., Безлюдько Г.Я.

№ 100795 (изобретение) «Відрізна багатогранна різальна пластина» автор: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 76888 (полезная модель) «Імпульсний запірно-розвантажувальний клапан» автор: Овчарук А.М.

 

В 2012 году получено 3 патента Украины на изобретение и 8 патентов на полезную модель.

2 июля 2012 подписано неисключительное лицензионное соглашение № 4/106 о передаче прав на использование патента на полезную модель Украины № 59522 «Способ магнитной активации органических энергоносителей» (авторы: Б.В. Малыгин, А.П. Бень, И.В. Блах, В.И. Кавун, М.Ю. Коновалов, В.В. Клименко) между Херсонской государственной морской академией и ЧП «МАСТЕРЛИНК» (г. Кривой Рог).

№ 65057 (полезная модель) «Пружна муфта з осьовими канатами» автор: Проценко В.А.

№ 97736 (изобретение) «Кулькова запобіжна муфта» автор: Проценко В.А.

№ 69041 (полезная модель) «Реверсивна пружна муфта з торцевими канатами» авторы : Проценко В.О., Настасенко В.О.

№ 69576 (полезная модель) «Ріжуча пластина» автор: Бабий М.В.

№ 98380 (изобретение) «Колодкове гальмо» авторы: Проценко В.А., Самойленко Л.К.

№ 98744 (изобретение) «Кульково-пружинна запобіжна муфта» автор: Проценко В.А

№ 70587 (полезная модель) «Реверсивна пружна муфта з торцевою установкою канатів» авторы: Проценко В.А., Настасенко В.А.

№ 71974 (полезная модель) «Таль» автор: Проценко В.А.

№ 72637 (полезная модель) «Спосіб виготовлення патронів» авторы: Малигин Б.В., Ходаковский В.Ф.

№ 73016 (полезная модель) «Різальна пластина до збірного металорізального інструменту» автор: Бабий М.В.

№ 65262 (полезная модель) «Крановий механізм підйому» автор: Проценко В.А.

 

В 2011 году было получено 16 патентов на полезную модель.

№ 52975 (полезная модель) «Пристрій для магнітно-імпульсної обробки деталей тіл обертання», авторы: Малигин Б.В., Бень А.П., Врублевский Р.Е.

№ 53121 (полезная модель) «Пристрій для отримання інертного газу», авторы: Леонов В.Е., Бень А.П.

№ 52974 (полезная модель) «Магнітно-конденсаторний екран», авторы: Пэрэдэрий В.И., Малигин Б.В., Бень А.П., Рябинин Л.И., Кавун В.И., Дюдяева О.А.

№ 58800 (полезная модель) «Пружна муфта з радіальними стрижнями», авторы: Проценко В. А., Настасенко В.А., Бабий М.В.

№ 58799 (полезная модель) «Пружна канатно-стрижнева муфта» авторы: Проценко В. А., Настасенко В.А., Бабий М.В.

№ 58970 (полезная модель) «Екструдер» авторы: Проценко В.А., Агеев М.С.

№ 58965 (полезная модель) «Багатогранна одностороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» авторы: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 59522 (полезная модель) «Спосіб магнітної активації органічних енергоносіїв» авторы: Малигин Б.В., Бень А.П., Блах И.В., Кавун В.И., Коновалов М.Ю., Клименко В.В.

№ 59673 (полезная модель) «Пружна муфта з торцевими канатами» автор: Проценко В.А.

№ 59672 (полезная модель) «Пружна муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.А.

№ 59986 (полезная модель) «Багатогранна одностороння ріжуча пластина» авторы: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 59995 (полезная модель) «Пружна муфта з торцевими стрижнями» автор: Проценко В.А.

№ 59987 (полезная модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина» авторы: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 59988 (полезная модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» авторы: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 59988 (полезная модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» авторы: Бабий М.В., Настасенко В.А.

№ 60385 (полезная модель) «Спосіб обробки складно профільних виробів» авторы: Малигин Б.В., Блах И.В., Врублевский Р.Е., Терещенкова О.В.