ХГМА - лидер морского образования

ХГМА - лидер морского образования

  З метою формування єдиного освітнього простору в Україні, залучення суспільного інтересу до морської освіти та презентації впровадження інноваційних досягнень Херсонської державної морської академії в освітній сфері, прийняли участь:

№ з/п

Назва заходу

Дата та місце

проведення

Організатори

проведення

 

Результати участі

1.

Міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків»

10-11 травня

2018 року,

(Морський вокзал Одеського морського торговельного порту)

Одеська національна морська академія і виставковий центр «Одеський дім»

 

2.

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра»

19-21 квітня

2018 року,

м. Київ

Український дім

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та товариство «Знання» України

Почесне звання «Лідер вищої освіти України», «Гран-Прі у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу»

3.

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра»

16-19 листопада

2017 року,

м. Київ

Український дім

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та товариство «Знання» України

Почесне звання «Лідер вищої освіти України», «Гран-Прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»

4.

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра»

17-19 листопада

2016 року,

м. Київ

МОН України, Національна академія педнаук України та товариство «Знання» України

Почесне звання «Лідер вищої освіти України», «Гран-Прі у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»

5.

Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та  Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu – 2016»

 

25–27 жовтня

2016 року,

м. Київ

МОН України, Національна академія педнаук України та  компанія «Виставковий світ»

Переможці

національного конкурсу «Електронний освітній ресурс». Видатні науково-практичні досягнення в освіті за навчально-методичний комплекс«Актуальність формування інформаційної компетентності при вивченні спеціальних тем вищої математики», (науково-методична розробка - Спичак Тетяни Сергіївни, к.п.н., доцента кафедри природничо-наукової підготовки ХДМА), Диплом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» (наукова розробка Проценка Владислава Олександровича, к.т.н., доцента кафедри механічної інженерії та загально-професійної підготовки).

ХДМА відзначено Дипломом за активну участь в інноваційній освітній діяльності та Подяка ректору Ходаковському В.Ф. за впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу.

6.

 Міжнародний форум «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків»

20-21 квітня 2016 року,

м. Одеса

Одеська національна морська академія і виставковий центр «Одеський дім»

Диплом учасника міжнародного форуму

7.

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра»

14-16 квітня 2016 року,

м. Київ

МОН України, Національна академія педнаук України та товариство «Знання»України

Почесне звання «Лідер вищої освіти України», «Гран-Прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу»

8.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2016»

17-19 березня

2016 року,

м. Київ

 

МОН України, Національна академія педнаук України та  компанія «Виставковий світ»

Золота медаль у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти»

Диплом за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір»

9

 

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015»

12-14 листопада 2015 року, м. Київ

МОН України, Національна академія педнаук України та товариство «Знання»України

Почесне звання «Лідер вищої освіти України»,

«Гран-Прі» у номінації «Досягнення у

працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу»

Гран – При «Лидер высшего образования Украины» и золотой медалью в Херсонской области удостоена только Херсонская государственная морская академия

   В марте 2017 года состоялась Восьмая международная выставка «Современные заведения образования» и Пятая международная выставка образования за рубежом «World Edu». Для участников выставки были проведены рейтинговый выставочный конкурс и конкурсы по 9-ти тематическим номинациям. Для участия подано 718 работ. Экспертную оценку качества работ проводили ученые и специалисты Института педагогики, Института педагогического образования и образования взрослых, Институт информационных технологий и средств обучения, Университета менеджмента образования, Института специальной педагогики и Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Национальной академии педагогических наук Украины, Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования» Министерства образования и науки Украины.

  По результатам рейтинговых выставочных конкурсов Херсонская государственная морская академия получила Гран-При «Лидер высшего образования Украины».

  Победителям конкурсов по тематическим номинациям вице-президент Национальной академии педагогических наук Украины Гуржий Андрей Николаевич, директор компании «Выставочный Мир» Рудько Светлана Владимировна и исполнительный директор образовательных мероприятий компании «Выставочный Мир» Сокол Виталий Васильевич вручили золотые, серебряные и бронзовые медали.

  Приятно отметить, что в Херсонской области золотой медалью наградили только Херсонскую государственную морскую академию.

  Мы гордимся тем, что наше учебное заведение под руководством ректора, профессора Ходаковского Владимира Федоровича является лучшей стартовой площадкой для специалистов морской отрасли и безоговорочным лидером на образовательных просторах Юга Украины!


Херсонская государственная морская академия приняла участие в международных выставках

    16–18 марта 2017 года в Киевском дворце детей и юношества состоялисьVIІІ Международная выставка  «Современные заведения образования – 2017»   и International exhibition «WorldEdu– 2017»,организаторами которых выступили Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и компания «Выставочный мир».

  Выставка «Современные заведения образования – 2017» стала широкомасштабным мероприятием, которая объединила мировое сообщество ученых и продемонстрировала самые разнообразные инновации, позволяющие поставить отечественную образовательную отрасль на один уровень с лучшими достижениями в профессиональной сфере. В этом году в нем приняли участие более 750-ти учебных заведений из Украины, Польши, Канады, Латвии, Словакии, Франции, США, Австрии, Германии, Чехии и Молдовы.

  В рамках выставки прошли -практические конференции, семинары, , круглые столы, презентации, где обсуждались перспективы интеграции национального образования в международное пространство, внедрение новейших информационных средств обучения и Интернет-технологий в образовательную отрасль для повышения качества знаний.

  Херсонскую государственную морскую академию представляли заведующий учебно-методического отдела, ответственный секретарь приемной комиссии ХГМА Черненко Валентина Владимировна, специалист учебно-методического отдела, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Марченко Ирина Витальевна, курсанты 221 группы факультета судовой энергетики Юрий Вишатицкий и Игорь Костюк.

  Победителем рейтингового выставочного конкурса стала Херсонская государственная морская академия. Наше учебное заведение было номинировано Гран-При «Лидер высшего образования», Золотой медалью в номинации «Партнерство как стратегический ресурс инновационного развития учебных заведений» и Дипломом «За активное участие в создании современной качественной системы национального образования».

  На выставке «Современные заведения образования – 2017» ректор ХГМА Ходаковский Владимир Федорович был награжден Почетной грамотой «За плодотворный труд и активную организаторскую деятельность по модернизации национальной системы образования».

 

VI Международный форум - презентация

«Инноватика в современном образовании»

С 21 по 23 октября 2014г. в г.Киеве проходил VI Международный форум - презентация «Инноватика в современном образовании», организаторами которой выступили Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и компания «Выставочный Мир».

Международный Образовательный Форум - масштабное комплексное мероприятие в сфере образования Украины, который объединяет:

  • презентацию инновационных достижений национальных и зарубежных учебных заведений, научных учреждений;
  • экспозицию производителей и дистрибьюторов учебного оборудования и техники, образовательных программ;
  • научно-практические конференции, семинары, презентации;
  • тематические конкурсы для учебных заведений, научных учреждений, предприятий.

В выставке приняли участие более 560 учебных заведений, научных учреждений, методических центров, региональных и муниципальных органов управления образованием, издательств, предпринимательских структур, обеспечивающих средствами обучения отрасль образования из 22 регионов Украины, Польши, США, Франции, Словакии.

В рамках выставки прошли научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации, где состоялись обсуждения насущных проблем дальнейшего реформирования образования, совершенствования процесса обучения и воспитания, внедрение информационных технологий и педагогических новаций, обмен опытом практической работы и достижениями лучших учебных заведений.

Херсонская государственная морская академия была представлена делегацией в составе: Черненко Валентины Владимировны, заведующей учебно-методическим отделом, ответственного секретаря приемной комиссии,

Марченко Ирины Витальевны, специалиста учебно-методического отдела, заместителя ответственного секретаря приемной комиссии по дневной форме обучения, курсантов 114гр. факультета судовождения ХГМА Савенко Алексея и Хомицкого Андрея. По итогам работы выставки МОН Украины и Национальная академия педагогических наук Украины отметили Херсонскую государственную морскую академию Дипломом лауреата конкурса I степени в номинации «Инновационные технологии профессиональной деятельности работников психологической службы», Дипломом за активную деятельность по инновационному обновлению содержания национального образования, а так же ректора Херсонской государственной морской академии В.Ф. Ходаковского за личный творческий вклад и плодотворную организаторскую деятельность по инновационному развитию национального образования.

Пятая Национальная выставка-презентация «Инноватика в современном образовании»

С 22 по 24 октября 2013 года в г. Киеве проходила V Национальная выставка-презентация «Инноватика в современном образовании» – одна из самых рейтинговых и широкомасштабных образовательных выставок в Украине, организаторами которой выступили Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины и компания «Виставковий Світ».

Цель выставки – обобщить и всесторонне представить широкой общественности, педагогам, специалистам, ученым, органам государственной власти и управления опыт инновационной деятельности образовательных учреждений, их достижения, внедрение информационно-коммуникационных технологий, определить и обсудить приоритетные проблемы дальнейшего совершенствования процесса обучения и воспитания.

В выставке приняли участие более 796 учебных заведений, научных учреждений, методических центров, региональных и муниципальных органов управления образования, издательств, предпринимательских структур, обеспечивающих средствами обучения образовательную отрасль, а также представителей учебных заведений из всех регионов Украины.

Впервые в рамках выставки был представлен образовательный павильон Китайской Народной Республики (19 вузов). Образование за рубежом и опыт сотрудничества с украинскими коллегами представили учебные заведения России, США и Франции. В рамках выставки прошли научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации, где состоялись обсуждения насущных проблем дальнейшего реформирования образования, совершенствования процесса обучения и воспитания, внедрение информационных технологий и педагогических новаций, обмен опытом практической работы и достижениями лучших учебных заведений.

По итогам работы выставки МОН Украины и Национальная академия педагогических наук Украины отметили Херсонскую государственную морскую академию Дипломом лауреата конкурса I степени в номинации «Разработка и активное продвижение инновационных комплексных решений для образования и науки». А так же отмечен благодарностью за активную организаторскую деятельность по развитию и внедрению образовательных инноваций ректор Херсонской государственной морской академии В. Ф. Ходаковский.


IV Национальная выставка – презентация «Инноватика в современном образовании»

С 16 по 18 октября 2012 года в Киеве проходила IV Национальная выставка - презентация «Инноватика в современном образовании», организаторами которой выступили Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, компания «Выставочный Мир».

Согласно системе рейтингового оценивания высших учебных заведений Украины 2012 года, ХГМА признана лидером в области морского образования.

Херсонская государственная морская академия была представлена делегацией во главе с ректором Владимиром Федоровичем Ходаковским. Министерство молодежи и спорта Украины и Институт инновационных технологий и содержания образования провели систему рейтинговой оценки высших учебных заведений Украины, по которой признали ХГМА лидером в области морского образования. В рамках выставки проходили Всеукраинские научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы.

По итогам работы выставки МОНмолодьспорту Украины и Национальной академии педагогических наук Украины была отмечена Херсонская государственная морская академия Дипломом за активное внедрение инновационных образовательных технологий и Благодарностью за весомый вклад в развитие и внедрение инноваций отмечен ректор Херсонской государственной морской академии В.Ф.Ходаковский.XXII Международная специализированная выставка «Образование и карьера-2012» и XI Международная выставка зарубежных учебных заведений «Образование за рубежом»

С 15 по 17 ноября 2012 года в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» проводилась XXII Международная специализированная выставка «Образование и карьера-2012» и XI Международная выставка зарубежных учебных заведений «Образование за рубежом», участие в которой приняла и Херсонская государственная морская академия.

Выставка «Образование и карьера» проводится ежегодно с целью формирования единого образовательного пространства в Украине, привлечения общественного интереса к образованию и пропаганде достижений нашего государства в образовательной сфере. Херсонская государственная морская академия получила «Золотую медаль» в номинации« Развитие материально - технической базы учебного заведения».XV Юбилейная международная выставка учебных заведений «Современное образование в Украине - 2012»

15-17 февраля 2012 года в Национальном центре «Украинский дом» на XV Юбилейной международной выставке учебных заведений «Современное образование в Украине - 2012» была представлена Херсонская государственная морская академия. Благодарностью за плодотворную организаторскую и творческую работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в национальной системе образования Украины отмечен ректор ХГМА В.Ф. Ходаковский. Херсонская государственная морская академия получила Диплом за высокие творческие достижения в усовершенствовании содержания учебно - воспитательного процесса национальной системы образования Украины.За участие в Межрегиональных специализированных выставках «Абитуриент-2012» и «Абитуриент-2013» (г. Херсон) Херсонская морская академия была награждена следующими дипломами:

«Абитуриент-2012»
(г. Херсон, ноябрь 2011г.)
«Абитуриент-2013»
(г. Херсон, декабрь 2012г.)