Организационно-правовые документы

Организационно-правовые документы

Звіт ректора  2017 рік;

Звіт ректора  2016 рік;

Фінансовий звіт на 01.07.2018 р.

Фінансовий звіт за 1 квартал 2017 року;

Фінансовий звіт за 2 квартал 2017 року;

Фінансовий звіт за 3 квартал 2017 року;

Баланс на 1 квітня 2018 року;

Баланс на 1 січня 2018 року;

Баланс на 1 січня 2017 року;

Річний план закупівель зі змінами на 2016 рік;

Фінансовий звіт на 1 квартал 2016 рік;

Фінансовий звіт на 2 квартал 2016 рік;

Фінансовий звіт на 3 квартал 2016 рік;

Баланс на 1 січня 2016 року;

Звіт про використання та надходження коштів;

Положення про наглядово-координаційну раду;

Штатний розпис Академії 2018 рік;

Штатний розпис Академії 2017 рік;

Штатний розпис Академії;

Правила призначення та виплати академічних стипендій у Херсонській державній морській академії

Положення про критерії оцінювання навчальних якостей знань курсантів у Херсонській державній морській академії;

Типове положення про каферду Херсонської державної морської академії - 2018 р.;

Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників Херсонської державної морської академії - 2018 р.;

Звіт про роботу ректора Херсонської державної морської академії Ходаковського Володимира Федоровича за 2014 рік;

Звіт про роботу ректора Херсонської державної морської академії Ходаковського Володимира Федоровича за 2015 рік;

Статут Херсонської державної морської академії;

Фінансовий звіт №1;

Фінансовий звіт №2;

Фінансовий звіт №3;

Фінансовий звіт №4;

Фінансовий звіт 2 квартал;

Фінансовий звіт 3 квартал;

Зміни до штатного розпису на 4 квартал 2015р.

Кошторис на 2018 рік ;

Кошторис 1190 на 2018 рік ;

Кошторис на 2017 рік (КПВК - 2201190);

Кошторис на 2017 рік та зміни до нього (КПКВ-2201150);

Кошторис на 2017 рік та зміни до нього (КПКВ-2201160);

Зміни до кошторису на 2016 рік (КПКВ-2201150);

Зміни до кошторису на 2016 рік (КПВК-2201160);

Кошторис зі змінами до нього.

Кошторис. ХДМА. 2016 рік

Кошторис. Коледж ХДМА. 2016 рік

Штатний розпис академії

План асигнувань ХДМА

Положение об ученом совете ХГМА;

Положение об ученом совете факультета ХГМА;

Документована процедура системи менеджменту якості відрахуваняя, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Херсонській державній морській академії;

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонській державній морській академії;

Правила внутрішнього трудового розпорядку Херсонської державної морської академії;

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії;

Положення про факультет в Херсонській державній морській академії;

Положення про ректорат в Херсонській державній морській академії;

Положення про Морський коледж Херсонської державної морської академії;

Положення про Ліцей Херсонської державної морської академії;

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Херсонській державній морській академії;

Положення про наукове товариство курсантів ХДМА;

Колективний договір;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. 6.070104 Морський та річковий транспорт. Спеціальність 7.07010401, 8.07010401 Судноводіння;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010402, 8.07010402 Експлуатація суднових енергетичних установок;

Експертний висновок акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010404, 8.07010404 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.