Решения ученого совета

Решения ученого совета

Обрання за конкурсом професорсько-викладацького складу;

Про готовність ХДМА та її структурних підрозділів до нового навчального року;

Про затвердження антикорупційної програми ХДМА;

Про затвердження плану роботи Вченої ради на 2015-2016;

Про затвердження плану роботи Херсонської державної морської академії на 2015-2016;

Про затвердження Положення про відділ аспірантури та докторантури;

Про затвердження складу конкурсної комісії на 2015-2016;

Про подання у МОН України проектів на здобуття гранту Президента країни;

Про затвердження результатів першого етапу щорічного конкурсного відбору наукових проектів фундаментальних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок;

Про затвердження Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до них європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT);

Про затвердження зразка «Свідоцтва про закінчення навчання у Центрі довузівської підготовки Херсонської державної морської академії» для слухачів, які закінчили навчання у 2015 році;

Про затвердження перспективного плану розвитку лабораторно-тренажерного комплексу;

Про затвердження Концепції освітньої діяльності Херсонської державної морської академії до 2020 року;

Про затвердження Концепції розвітку ХДМА до 2020 року;

Про затвердження Покрокового плану організації впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес в Херсонській державній морській академії у 2015 році;

Про затвердження документованої процедури Контроль за відвідуванням навчальних занять курсантами ХДМА;

Про затвердження «Тимчасового положення про накопичувальну бально-рейтингову систему оцінювання якості знань курсантів у Херсонській державній морській академії»;

Про затвердження нових положень, нових редакцій положень, посадових інструкцій та інших документів ХДМА відповідно системі менеджменту якості;