Загальна інформація


 

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України та Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі Вищого навчального закладу «Херсонський державний морський інститут», який ліквідується, створено новий вищий навчальний заклад Херсона - Херсонська державна морська академія (ХДМА).

далі >>>

Гуманізація освіти – пріоритетний напрям у розвитку сучасної освіти в Україні

  Соціально-психологічні аспекти навчально-виховного процесу в Херсонській державній морській академії спрямовані на формування ключових компетентностей морського фахівця. У поєднанні з ґрунтовними знаннями, фізичною підготовкою та загальнолюдськими цінностями вони сприяють швидкій адаптації молоді в будь-якому колективі та подоланню комунікативних бар’єрів.

  Із метою установлення гуманних стосунків та для попередження конфліктних ситуацій серед курсантів 12 вересня 2018 року в читальній залі Екіпажу була проведена зустріч курсантів ІІ курсу ХДМА та Морського коледжу ХДМА з практичним психологом відділу виховної роботи академії Соцькою Марією Володимирівною.

   Учасники заходу обговорювали питання статутних правил у взаємовідносинах, причини та наслідки їх порушень. Особлива увага була приділена ролі старших товаришів, які мають бути наставниками для молодших у процесі адаптації їх у нових умовах навчання. Саме вони якнайкраще можуть розповісти першокурсникам про всі особливості курсантського життя, підтримати й надати дружню пораду в разі виникнення конфліктної ситуації.

   Як відомо, якість і стан взаємовідносин залежать від того, якими нормами й цінностями керуються, будуючи стосунки, молоді люди, які традиції та правила діють усередині колективу. Взаємовідносини є суттєвим фактором зміцнення дисципліни. Вони формуються на основі статутних положень і ними ж регулюються. Та найбільшою цінністю у будь-яких відносинах має залишатися Людина.

   Гуманізація освіти, яка на сьогодні є пріоритетним напрямом розвитку сучасної освіти в Україні, спрямована не лише на підвищення якості підготовки, конкурентоспроможність і мобільність спеціалістів, а й на установлення гуманних стосунків між людьми та розвиток професійної ідентичності майбутніх фахівців.