Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика» (SLA – 2020)

На базі Херсонської державної морської академії з  9 по 12 вересня 2020 року  в онлайн-режимі проходила VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика» (SLA – 2020). Учасники конференції обговорили наступні   проблеми: освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту та екології;  компетентністний підхід у підготовці спеціалістів; безпека і охорона праці у різних сферах діяльності людини, фактори ризику безпеки людини; пожежна безпека, горіння речовин, безпека атомної енергетики, безпека на транспорті;  екологічна безпека, проблеми енергозбереження та альтернативні джерела енергії.