Загальна інформація


 

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України та Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі Вищого навчального закладу «Херсонський державний морський інститут», який ліквідується, створено новий вищий навчальний заклад Херсона - Херсонська державна морська академія (ХДМА).

далі >>>

Упровадження інноваційних освітніх технологій у Херсонській державній морській академії

24 травня 2018 року в лабораторії інноваційних технологій проведено відкрите заняття з дисципліни «Вища математика», на якому було використано інноваційний унікальний прилад – інтерактивну панель.Старший викладач кафедри природничо-наукової підготовки, к.п.н. Доброштан Олена Олегівна організувала його у формі ділової гри.

  Формування готовності до роботи у команді зумовлене необхідністю вирішення завдань високого рівня складності у майбутній професійній діяльності морських фахівців. Курсанти перевірили свої знання шляхом тестування у системі електронного навчання ХДМА на LMSMoodle, попрацювали з 3D-моделями земної поверхні й транспортними водними шляхами, наочно розглянули географічну систему координат та проклали курс судна, скориставшись інтерактивними картами. Незабаром інноваційними освітніми панелями переобладнають весь освітній простір ХДМА.

  Професійна спрямованість заняття сприяла активізації діяльності курсантів в аудиторії, спонукала до самостійної роботи, розвитку вмінь бачити математичні аспекти у задачах морської практики та застосовувати математичну символіку відповідно до запису. Головною метою такого уроку було змінити ставлення молоді до вивчення математики не лише як засобу розв’язання складних практичних задач, але і як засобу формування сучасного фахівця морської галузі.

  Навчальний захід було проведено на високому професійному рівні, а впровадження інноваційних освітніх технологій засвідчило ефективність використання інтерактивних панелей для підвищення якості навчального процесу та викликало неабияку зацікавленість у курсантів.