Підготовче відділення

Підготовче відділення

Робоча адреса: 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20, каб. 114.

                                73000, м. Херсон, вул. Небесної Сотні (40 років Жовтня), 25, каб.508.

Тел.: (0552) 22-58-85, (0552) 22-52-53, (095) 02-003-44, (050) 54-687-17.

Набір слухачів на денну та заочну форму навчання для громадян України на підготовче відділенняна 2017-2018 навчальний рік проводиться протягом вересня – жовтня 2017 року – термін навчання 8 місяців (з жовтня 2017року по червень 2018 року), набір слухачів на денну форму навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства –проводиться протягом жовтня – листопада 2017року – термін навчання 8 місяців (з листопада 2017року по липень 2018 року).

Підготовче відділення готує до вступу та адаптує слухачів до навчального процесу  у Херсонській державній морській академії та Морському коледжі.

Для зарахування на денну та заочну форму навчання на підготовче відділення необхідно звернутись за адресою або за телефоном для отримання необхідної інформації.

Після комплектування груп співробітники підготовчого відділення телефонують усім, хто виявив бажання навчатися, та зазначають строки подачі документів.

Перелік документів для зарахування на навчання на підготовче відділення (для громадян України):

 • заява встановленого зразка на ім’я ректора;
 • копія першої, другої та 11-тої сторінки паспорта або свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • довідка з навчального закладу, у якому навчається слухач, або копія  документа про освіту;
 • копія документа про успішність слухача за останній рік навчання в навчальному закладі (або за попередній період);
 • 3 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • флюорографія (у разі, якщо слухач ніде не навчається);
 • квитанція про оплату додаткових освітніх послуг.

 

Перелік документів для зарахування на навчання на підготовчому відділенні (для іноземних громадян та осіб без громадянства):

 • копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • копія запрошення на навчання (стажування);
 • копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копія посвідчення закордонного українця.

Документи іноземних громадян мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Адреса:

73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20, каб. 109

Тел.: (0552) 22-58-85, (0552) 22-52-53, (095) 02-003-44, (050) 54-687-17.

e-mail: cdpma@ksma.ks.ua

Додаткова інформація:

при вступі до Херсонської державної морської академії та Морського коледжу слухачі, які закінчили навчання на підготовчому відділенні, отримують додаткові бали до загального конкурсного балу абітурієнта.