Підготовче відділення

Підготовче відділення

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

запрошує на навчання

Адреса: м. Херсон, вулиця Небесної Сотні (40 років Жовтня), 25, аудиторія № 508
тел.: 095-02-00-344 (Олена Володимирівна)
            050-54-68-717 (Надія Вікторівна)
е-mail: cdpma@ksma.ks.ua

 


    Підготовка слухачів для вступу до академії здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) за навчальними дисциплінами, які затверджуються Правилами прийому до Херсонської державної морської академії  у 2021 році.

  Слухачі підготовчого відділення вступають на навчання до академії для здобуття освітнього ступеня бакалавр за галуззю знань «Транспорт», спеціальністю «Річковий та морський транспорт» та спеціалізаціями:

 • Навігація і управління морськими суднами;
 • Управління судновими технічними системами і комплексами;
 • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

  Підготовка курсантів/студентів коледжів (навчальні заклади фахової передвищої освіти) доскладання ЗНО-2021/22 може здійснюватися за обраною навчальною дисципліною або дисциплінами, серед яких – українська мова та математика.

 Підготовка слухачів для вступу до Морського коледжу Херсонської державної морської академії на основі базової середньої освіти (9 клас) здійснюється за навчальними дисциплінами – українська мова та математика.

  Слухачі підготовчого відділення вступають на навчання до Морського коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за освітньо-професійними програмами:

 • Судноводіння на морських шляхах;
 • Експлуатація суднових енергетичних установок;
 • Експлуатація електрообладнання і автоматики суден;
 • Монтаж і проектування суднових машин і механізмів;
 • Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання;
 • Суднокорпусобудування;
 • Зварювальне виробництво;
 • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.

Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти фізичних і юридичних осіб.

Заняття на підготовчому відділенні розпочинаються з жовтня 2020 року.

Перелік документів, що необхідно подати для зарахування на навчання на підготовчому відділенні Херсонської державної морської академії:

 • копія паспорта слухача (ID-картки), або у разі, якщо слухач віком до 14 років – копія свідоцтва про народження слухача;
 • копія ідентифікаційного номеру слухача;
 • копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та ідентифікаційного номеру одного з батьків слухача;
 • копія документа про успішність слухача (копія табеля за 8 клас - для слухачів 9 класу, копія табеля за 10 клас - для слухачів 11 класу);
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3×4;
 • довідка про навчання з освітньої установи, де навчається слухач, або копія документа про закінчення навчального закладу;
 • швидкозшивач картонний;
 • флюорографія (у разі, якщо слухач ніде не навчається).

*При вступі до Херсонської державної морської академії та Морського коледжу слухачам, які успішно закінчили навчання на підготовчому відділенні, надаються додаткові бали.