Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Національна дитяча гаряча лінія_______________Національна  гаряча лінія

Студентське самоврядування у Херсонській державній морській академії є гарантованим державою правом курсантів, студентів та учнів самостійно або через виконавчі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Студентське самоврядування ХДМА має власну символіку та структуру.

Положення про студентське самоврядування ХДМА;

У ХДМА діють такі органи студентського самоврядування:

1) конференція курсантів, студентів та учнів академії;

2) Студентська рада ХДМА (далі – СР);

3) конференції курсантів, студентів та учнів факультетів і структурних підрозділів ХДМА

4) Студентські ради факультетів та структурних підрозділів;

5) Студентські ради екіпажу та гуртожитків;

6) органи студентського самоврядування на рівнях відділення, курсу, академічної групи.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів курсантів, студентів та учнів у Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділах та їхню участь в управлінні академією.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування» №1798-17 від 19.01.2010р. розроблено та затверджено нове Положення про студентське самоврядування Херсонської державної морської академії.

 

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

ХДМА та її структурних підрозділів на 2016-17 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада в органах студ. самоврядування

Група, структурний підрозділ

Контактний телефон

1.

Одінцов Валерій Олександрович

В.о. голови студентської ради ХДМА

121 гр. ФСВ

0953411512

2.

Лянсберг Артем Сергійович

В.о. заступника голови студентської ради ХДМА, член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

121 гр. ФСВ

0953411512

3.

Наумець Євген Вікторович

Голова студентської ради ФСВ

122 гр. ФСВ

0993906403

4.

Омельяненко Євген Володимирович

Голова студентської ради ФСЕ, член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

222 гр. ФСЕ

0951219782

5.

Бійчук Роман Валерійович

Голова студентської ради МК

К131 гр. МК

0955565073

6.

Каратєєв Гліб Ігорович

Заступник голови студентської ради ФСВ

121 гр. ФСВ

0932631970

7.

Марченко Віталій Леонідович

Заступник голови студентської ради ФСЕ

222 гр. ФСЕ

0666232092

8.

Литвиненко В’ячеслав Вадимович

Голова студентської ради судноводійного відділення МК

К122 гр. МК

0669323885

9.

Волчонок Володимир Олексійович

Голова студентської ради судномеханічного відділення МК

К231 гр. МК

0664760719

10.

Алфьоров Дмитро Олексійович

Голова студентської ради електромеханічного відділення МК

К333 гр. МК

0665814026

11.

Касьяненко Артем Олександрович

Голова студентської ради відділення загальноосвітньої підготовки МК

К211 гр. МК

0508361584

12.

Вдовиченко Сергій Валерійович

Голова студентської ради суднобудівного відділення МК

К442-ЗВ

0950241903

13.

Воронов Владислав Васильович

Голова учнівської ради Професійно-морського ліцею

ММ 1.2 ПМЛ

0668560487

14.

Жданов Дмитро Володимирович

Голова студентської ради екіпажу

122 гр. ФСВ

0959166529

15.

Канін Денис Євгеновичч

Член студентської ради екіпажу, старшина ІІ роти

121 гр. ФСВ

0930346664

16.

Бобровський Ярослав Сергійович

Член студентської ради екіпажу, старшина ІІІ роти

К133 гр. МК

0982886315

17.

Лапін Євгеній Анатолійович

Член студентської ради екіпажу, старшина ІV роти

К231 гр. МК

0950533009

18.

Гіренко Олександр Андрійович

Член студентської ради екіпажу, старшина V роти

221 гр. ФСЕ

0505374188

19.

Гамаюнов Валерій Іванович

Голова студентської ради гуртожитку

К431-СК

0950277298

СКЛАД ПРОФБЮРО

ХДМА та її структурних підрозділів на 2016-17 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада в профспілковій організації

Група, структурний підрозділ

Контактний телефон

1.

Нагієв Руслан Гудрат Огли

В.о. голови Профбюро курсантів, студентів і учнів ХДМА

121 гр. ФСВ

0997248731

2.

Калуга Віталій Геннадійович

Заступник голови Профбюро курсантів, студентів і учнів ХДМА, голова профбюро курсантів і студентів МК ХДМА

К131 гр. МК

0955052436

3.

Журін Денис Євгенович

Голова профбюро курсантів ФСЕ

221 гр. ФСЕ

0502844727

4.

Яковлєв Герман Геннадійович

Голова профбюро курсантів ФСВ

122 гр. ФСВ

0971815456

5.

Висина Олексій Вікторович

Профорг судноводійного відділення МК

К132 гр. МК

0961159494

6.

Кулік Єгор Геннадійович

Профорг судномеханічного відділення МК

К231 гр. МК

0661582091

7.

Ярощук Андрій Валерійович

Профорг електромеханічного відділення МК

К333 гр. МК

0950540383

8.

Войтілавічус Роман Ігорович

Профорг відділення загальноосвітньої підготовки МК

К114 гр. МК

0664588945

9.

Красікова Юлія Олександрівна

Профорг суднобудівного відділення МК

К443-ОВ

0956922093

10.

Шило В’ячеслав Володимирович

Голова профбюро учнів ПМЛ

ММ 1.3 ПМЛ

0956928512

СКЛАД РАДИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ

ХДМА та її структурних підрозділів

№ п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада в Раді Наукового товариства

Група, структурний підрозділ

Контактний телефон

1.

Таранущенко Владислав Ігорович

В.о. голови Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

122 гр. ФСВ

0957419973

2.

Гуменюк Іван Юрійович

Заступник голови Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

К331 гр. МК

0970436259

3.

Дєдков Радіон Євгенович

Член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

121 гр. ФСВ

0963063360

4.

Брага Віталій Сергійович

Член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

221 гр. ФСЕ

0952417398

5.

Вишатицький Юрій Юрійович

Член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

221 гр. ФСЕ

0977494359

6.

Шляховер Антон Сергійович

Член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

221 гр. ФСЕ

0971252887

7.

Коноваленко Максим Олександрович

Член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів

К136 гр. МК

0962591839

В.о. голови студентської ради ХДМА та її структурних підрозділів В.О. Одінцов

Начальник відділу виховної роботи ХДМА В.О. Пішко

Основними напрямками діяльності Студентської ради ХДМА є:

1) контроль за забезпеченням прав та інтересів курсантів, студентів та учнів;

2) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

3) сприяння покращенню умов проживання й відпочинку курсантів, студентів та учнів, організація їх поселення в екіпаж, гуртожитки;

4) сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

5) забезпечення участі у вирішенні питань міжнародної співпраці у питаннях розвитку навчального закладу, організації виробничої практики, працевлаштування випускників;

6) забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами ХДМА), участь у роботі стипендіальної, дисциплінарної та комісії з допуску до роботи на суднах закордонного плавання;

7) представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах ХДМА та її структурних підрозділів (Конференція трудового колективу, Вчена рада та ін.);

8) контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;

9) організація та координація роботи органів студентського самоврядування в екіпажі, гуртожитках, на факультетах та у структурних підрозділах.

За погодженням зі Студентською радою приймаються рішення про:

відрахування осіб, які навчаються у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

поселення осіб, які навчаються у навчальному закладі, в екіпаж і гуртожиток, виселення з екіпажу та гуртожитку;

затвердження рішень з питань екіпажу і студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах.

 

У Херсонській державній морській академії активно діє профбюро курсантів, студентів та учнів, яке вирішує питання захисту прав майбутніх моряків, розглядає можливості надання матеріальної допомоги, заохочення й оздоровлення членів профспілки.

У Херсонській державній морській академії проведено Тиждень студентського самоврядування

Із метою формування у курсантів, студентів і учнів лідерських якостей, творчого розвитку талановитої молоді, згідно з Положенням про студентське самоврядування, відповідно до Регламенту роботи Херсонської державної морської академії на 2016 рік, Плану роботи ХДМА на 2015–2016 н.р., на виконання Державної молодіжної політики України та пропозицій органів студентського самоврядування академії, т.в.о. ректора ХДМА, професором Куліковою Л. Б. видано Наказ № 426, відповідно до якого з 29 лютого по 4 березня 2016 року у Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах організовано та проведено Тиждень студентського самоврядування.

1 березня 2016 року відбувся конкурс творчих студентських робіт. Журі у складі: в.о. голови Студентської ради ХДМА Олега Кожина, в.о. голови Профбюро курсантів, студентів і учнів ХДМА Владислава Кравченка, голови Студентської ради Морського коледжу ХДМА Івана Степаненка, начальника юридичного відділу ХДМА Слєпченка О. О., фотографа МК ХДМА Бобрової Ю. В. визначило переможців конкурсу.

Найкращими визнано стінгазети «Україна без корупції» курсанта 122 групи факультету судноводіння ХДМА Ігоря Тимошенка та «Курсант крізь віки» курсанта групи К231 Морського коледжу Анатолія Токарєва.

Наступного дня в Херсонській державній морській академії провели День студентського самоврядування. Усі повноваження керівництва, професорсько-викладацького складу, інших посадових осіб академії та її структурних підрозділів передано виконуючим обов’язки з числа курсантів, студентів і учнів.

Розпочався День студентського самоврядування о 7:30 із ранкового шикування в курсантському екіпажі, на якому було передано повноваження посадових осіб організаційно-стройового відділу академії та Морського коледжу представникам студентського самоврядування.

О 8:00 на ранковому шикуванні у всіх навчальних корпусах представлено виконуючих обов’язки керівництва академії та її структурних підрозділів у День студентського самоврядування. Із 8:30 молодіжний ректорат ХДМА, студентські деканати та молоде керівництво структурних підрозділів, майбутні викладачі, командири рот, керівники відділів і служб, куратори та класні керівники академічних груп взяли на себе повну відповідальність за організацію навчально-виховного процесу в академії.

В.о. ректора ХДМА Олег Кожин організував засідання молодіжного ректорату, на якому учасники заходу обговорили нагальні питання забезпечення функціонування навчального закладу.

Протягом дня курсантами, студентами й учнями проведено навчальні заняття відповідно до розкладу; молодіжними деканатами підготовлено щоденні звіти про відвідування й успішність курсантів, студентів і учнів академії та її структурних підрозділів; виконано інші обов’язки посадових осіб тощо.

Органи студентського самоврядування Херсонської державної морської академії організували та провели конкурс «Кращий кубрик екіпажу ХДМА» та «Краща кімната гуртожитку ХДМА», за умовами якого оцінювався санітарний стан житлових приміщень.

У конкурсі «Кращий кубрик екіпажу ХДМА» комісією, до складу якої увійшли: курсанти академії Юрченко С. С. (гр. 121), Баранов О. С. (гр. 121), Ротар А. К. (гр. 321) та Морського коледжу Ткачук В. В. (гр. К137), Безгинов А. О. (гр. К321) і начальник медико-санітарної частини ХДМА Пархоменко О. С., визначено переможців:

– у номінації «Кращий поверх» І місце посіли курсанти 2 поверху (факультет судноводіння ХДМА), ІІ місце отримали курсанти 3 поверху (судноводійне відділення Морського коледжу ХДМА), ІІІ місце – курсанти 5 поверху (факультет суднової енергетики ХДМА).

– у номінації «Кращий кубрик екіпажу» І місце посіли курсанти 32 кубрику 5 поверху (факультет суднової енергетики ХДМА), ІІ місце – курсанти 14 кубрику 2 поверху (факультет судноводіння ХДМА), ІІІ місце – курсанти 32 кубрику 4 поверху (електромеханічне відділення Морського коледжу ХДМА).

– у номінації «Краща побутова кімната» перемогу здобули курсанти 3 поверху (судноводійне відділення Морського коледжу ХДМА).

Урочисте нагородження переможців відбулося на шикуванні курсантського складу екіпажу. Мешканці кращих кімнат і кубриків від Профспілки ХДМА отримали солодкі подарунки – торти.

У конкурсі на кращу кімнату гуртожитку ХДМА призові місця розподілилися наступним чином:

І місце – кімната № 60 – Юрій Большега (гр. К421-СК), Валерій Гамаюнов (гр. К42-СК), Андрій Кримлов (гр. К323-МЕО) і Вадим Грошов (гр. К412-ЗВ);

ІІ місце – кімната № 56 – Микола Малахов (гр. 323-МЕО), Олег Міщенко (гр. К323-МЕО), Сергій Трєсков (гр. К432-ЗВ) і Олег Заєць (гр. К313-МЕО);

ІІІ місце – кімната № 52 – Владислав Чаплинський (гр. К313-МЕО), Микола Мурзак (гр. К413-ОВ), Костянтин Погорелець (гр. К433-ОВ) і Андрій Осадчук (гр. К413-ОВ).

Під час спільного обіду в кают-компанії ректорат і представники студентського самоврядування, які виконували обов’язки командування академії, обмінялися досвідом управління навчальним закладом і враженнями від організації Дня студентського самоврядування.

У рамках Тижня студентського самоврядування курсантами ІІ курсу факультету судноводіння ХДМА для першокурсників підготовлено кураторську годину «Ты не просто курсант, ты – лицо Украины, тебе форма морская идет». Провів захід із яскравою презентацією курсант 122 групи Вадим Дубенко. Він розповів молодшим товаришам про історію виникнення морської форми, а також окремих її елементів: тільника, безкозирки, морського комірця. Учасники заходу зазначили, що надана інформація виявилася цікавою та пізнавальною для них.

Завершився День студентського самоврядування підведенням підсумків під час спільного засідання ректорату і студентського активу. У заході взяли участь проректор з навчально-виховної роботи ХДМА Ходаковський О. В., в.о. обов’язки голови Студентської ради ХДМА Олег Кожин, голова Студентської ради факультету суднової енергетики ХДМА Антон Циркунов і виконуючі обов’язки посадових осіб ХДМА та її структурних підрозділів представники органів студентського самоврядування. Виконуючий обов’язки ректора ХДМА Олег Кожин відзвітував присутнім про проведення дня замін. На засіданні порушувалися питання підвищення якості підготовки морських фахівців, покращення стану дисципліни курсантів, студентів та учнів, погоджено питання дисциплінарних стягнень і відрахування порушників Правил внутрішнього розпорядку та Денного розкладу тощо. Від імені органів студентського самоврядування Олег Кожин подякував керівництву академії за надану можливість провести День студентського самоврядування та перейняти досвід управління навчальним закладом.

Виконували обов’язки керівництва Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділів наступні представники органів студентського самоврядування:

Ректор ХДМА – Кожин Олег Дмитрович, в.о. голови Студентської ради ХДМА (222 гр.);

Перший проректор ХДМА – Сердюк Микита Віталійович, в. о. голови Наукового товариства курсантів ХДМА (122 гр. МК);

Проректор з навчально-виховної роботи – Циркунов Антон Олександрович, голова Студентської ради факультету суднової енергетики ХДМА (222 гр. МК);

Проректор з науково-педагогічної роботи ХДМА – Гуменюк Іван Юрійович, член Наукового товариства курсантів (К321 гр. МК);

Проректор з адміністративно-господарської роботи ХДМА – Кириченко Олександр Віталійович, курсант судномеханічного відділення Морського коледжу (К231 гр.);

Проректор ХДМА, начальник Морського коледжу – Степаненко Іван Олександрович, голова Студентської ради Морського коледжу (К131 гр.);

Проректор ХДМА, директор Професійно-морського ліцею – Терешков Кирило Юрійович, голова Учнівської ради ПМЛ (ММ-1.1 гр.);

Декан факультету судноводіння ХДМА – Кондрашов Микола Володимирович, заступник старшини роти екіпажу (123 гр.);

Декан факультету суднової енергетики – Спринь Андрій Олександрович, заступник старшини ІІ курсу (222 гр.);

Голова профкому ХДМА – Кравченко Владислав Сергійович, в.о. голови Профбюро курсантів, студентів і учнів ХДМА (122 гр. ФСВ).

 

У рамках Тижня студентського самоврядування було проведено конкурс на найкращий відеоролик власної версії епізоду комедійного фільму режисера Юрія Чулюкіна «Девчата». 4 команди творчо, із неабияким запалом, підійшли до виконання цього завдання. Вони складали сценарій, створювали яскраві образи, підбирали костюми і з хвилюванням репетирували. Курсанти порадували всіх присутніх своєю акторською майстерністю та емоційністю виконання ролей.

Презентація відеороликів і оголошення результатів конкурсу відбулися 4 березня 2016 року під час яскравої конкурсно-концертної програми «Хорошие девчата – заветные подруги», присвяченої Міжнародному жіночому дню, яка і завершила Тиждень студентського самоврядування. Оцінювало конкурсантів компетентне жіноче журі у складі: т.в.о. декана факультету суднової енергетики ХДМА Ляшкевич А. І., завідувача навчально-методичного відділу, відповідального секретаря приймальної комісії ХДМА Черненко В. В. та практичного психолога Морського коледжу ХДМА Сапронової Н. О.

За результатами конкурсу журі визначило переможців у наступних номінаціях:

– «Найкращий відеоролик» – команда «Кава з молоком» (капітан – Олексій Ігнатьєв, 111 гр.);

– «Без гумору нам жити не цікаво» – «Механики на “Титанике“» (капітан – Данило Плюкфельдер, 212 гр.);

– «Краще втілення режисерського задуму» – «ФСЁ» (капітан – Андрій Касатов, 311 гр.);

– «Нестандартний підхід та оригінальність ідеї» – «Картошка – это хорошо» (капітан – Євген Наумець, 112 гр.).

Усіх учасників команд нагородили грамотами та подарунками, придбаними за кошти профспілки. А команді переможців вручили 10 квитків до кінотеатру на перегляд будь-якого сеансу.

Органи студентського самоврядування висловлюють вдячність керівництву академії та її структурних підрозділів за підтримку активної молоді та сприяння проведенню Тижнів студентського самоврядування в Херсонській державній морській академії. Студентська рада Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділів вдячні голові Профкому академії Лісовому С. Ю. за виділені кошти на придбання костюмів, декорацій та іншого інвентарю, необхідних для проведення конкурсно-концертної програми.

Усі заходи у рамках вищезазначеного Тижня в Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах проведено на високому організаційному рівні.

Презентація проекту «Медіація ровесників у Херсонській державній морській академії»

Курсанти Херсонської державної морської академії протягом навчання набувають не тільки професійних компетенцій, але й тих, що необхідні для здійснення управлінської діяльності, ефективного спілкування в морському екіпажі.

Конфлікти є невід’ємною частиною людського життя, зокрема морській сфері. Тому майбутнім морякам важливо ще у стінах навчального закладу оволодіти конфліктологічною компетенцією: навчитися з мінімальним збитком для учасників завершувати конфлікт, бути здатними реалізувати діяльність, спрямовану на мінімізацію деструктивних наслідків і вирішення проблем. Найбільш повно цим вимогам відповідає практика вирішення конфліктів і суперечок за допомогою третьої сторони – медіації.

Саме цій темі було присвячено тренінг для лідерів студентського самоврядування й іноземних студентів академії, який відбувся 5 квітня 2016 року. Він мав на меті дати молодим людям первинні уявлення про ефективний метод вирішення конфліктів, який стрімко набуває популярності в усьому світі.

Захід підготували практичний психолог відділу виховної роботи Соцька Марія Володимирівна та соціальний педагог Митрохина Ольга Олександрівна. Провели тренінг курсанти Олександр Баранов (121 гр.) і Артем Дашковський (111 гр.) У заході взяв участь гість академії, викладач англійської мови Джонні Бродерсен.

Учасники отримали багато необхідної інформації про управління конфліктами. Олександр Баранов на практиці в цікавій формі показав різні способи вирішення суперечок. На життєвих прикладах він розповів про різницю між позиціями та інтересами сторін взаємодії, довівши наскільки важливо враховувати глибинні інтереси і потреби людей при розв’язанні непорозумінь. Переглянувши відеоролик, присутні дізналися про причини і наслідки ескалації конфліктів. Особливо учасників зацікавило знайомство з технологією медіації, яку проілюстрували за допомогою мультфільму.

Участь у цьому тренінгу стала для нашого іноземного гостя першим досвідом посередництва у вирішенні конфліктів. Він взяв активну участь в обговоренні причин і наслідків конфліктів у морських екіпажах, моделюванні вирішення проблем, що виникають у колективі, отримав необхідні навички спілкування з представниками інших етнічних груп в екіпажі морського судна.

Спілкування учасників відбувалося виключно англійською мовою. Воно було невимушеним і досить ефективним. Наприкінці Джонні Бродерсен подякував організаторам за цікавий інформативний захід. Він відмітив, що дізнався багато нового і корисного.

 

Представники студентського самоврядування ХДМА взяли участь у Всеукраїнському студентському круглому столі

  24–25 березня 2017 року на базі Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету відбувся Всеукраїнський студентський круглий стіл «Участь студентського самоврядування в управлінні ВНЗ та організації навчального процесу: перспективи та виклики».

  Херсонську державну морську академію представляли курсант 121 групи факультету судноводіння, в.о. голови студентської ради ХДМА та її структурних підрозділів Валерій Одінцов і курсант К135 групи Морського коледжу ХДМА, голова студентської ради Морського коледжу Роман Бійчук.Супроводжувала курсантів фахівець І категорії відділу виховної роботи Осадча Інна Іванівна.

  У роботі круглого столу взяли участь близько 60-ти лідерів органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів із різних регіонів України.

  Розпочався захід із вітального слова заступника Харківського міського голови з питань сім`ї, молоді та спорту Лобойченка Костянтина Анатолійовича.

  У ході тренінгів та інтерактивних занять порушувалися такі актуальні питання як фінансування органів студентського самоврядування, вплив лідерів на прийняття рішень у ВНЗ тощо. Представники нашого навчального закладу мали змогу поділитися власними здобутками та перейняти досвід інших учасників заходу.

  По завершенні роботи Всеукраїнського студентського круглого столу «Участь студентського самоврядування в управлінні ВНЗ та організації навчального процесу: перспективи та виклики» всі учасники отримали відповідні сертифікати.

 

Курсанти Херсонської державної морської академії взяли участь у звітно-виборчій конференції студентської ради при ХОДА

  31 березня 2017 року в рамках звітно-виборчої конференції студентської ради при Херсонській обласній державній адміністрації курсант факультету судноводіння Родіон Дєдков (121 гр.) отримав Подяку Херсонської обласної державної адміністрації за активну життєву позицію, сумлінне ставлення до громадських обов’язків, особистий внесок у розвиток студентського самоврядування Херсонської області.

  Перший заступник голови ХОДА Січова Валентина Іванівна зробила акцент на тому, що Родіон став кращим студентом нашої країни у 2016 році. Це є спільна перемога курсантів і викладачів Херсонської державної морської академії.

  Подяки від управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації за безпосередню участь у підготовці конкурсної програми «Кращий студент України» й активну життєву позицію отрималиВалерій Одінцов (121 гр.), Ахмад Альхадж (117 ін.), Дмитро Герасимов (111 гр.), Олег Погорєлов (311 гр.), Ігор Дяченко (112 гр.), Єбоаг Гордон Квесі (117 ін.), Кодуа Принс (117 ін.) і Богдан Яшта (123 гр.).

  Почесною Грамотою управління освіти, науки та молоді Херсонської ОДА нагороджена начальник відділу виховної роботи Митрохина Ольга Олександрівна і Подякою – фахівець І категорії відділу виховної роботи Осадча Інна Іванівна.

  Також треба зазначити, що курсанта 121-ї групи ФСВ, очільника студентського самоврядування ХДМА Валерія Одінцова було обрано секретарем студентської ради при ХОДА.

  Керівництво нашого навчального закладу, професорсько-викладацький колектив та весь особовий склад щиро вітають учасників звітно-виборчої конференції із заслуженими нагородами!

 

Зустріч представників студентського самоврядування з ректором ХДМА

   12 квітня 2017 року в залі засідань Вченої ради Херсонської державної морської академії відбулася традиційна зустріч студентського самоврядування з ректором ХДМА, професором Ходаковським Володимиром Федоровичем.

  На зустріч були запрошені проректори, декани факультетів, працівники структурних підрозділів, відділів і служб.

  Начальник відділу виховної роботи ХДМА Митрохина Ольга Олександрівна доповіла про стан виконання доручень ректора щодо вирішення порушених раніше проблем, які стосуються організації навчально-виховного процесу, побуту та дозвілля курсантів і студентів нашого навчального закладу. Наприкінці виступу вона зазначила, що за підтримки ректора ХДМА Ходаковського В. Ф. в академії та її структурних підрозділах щороку покращується матеріально-технічна база і соціально-побутові умови, оновлюється та збільшується кількість спортивного інвентарю.

  Про діяльність органів студентського самоврядування ХДМА за січень–квітень 2017 року звітував в.о. голови Студентської ради ХДМА Валерій Одінцов.

 У рамках зустрічі виступила начальник відділу по роботі з іноземними студентами Мехасюк Світлана Едуардівна. Вона доповіла про організацію навчально-виховного процесу і створені соціально-побутові умови  для іноземних студентів. Співдоповідачем став голова студентського самоврядування іноземних студентів Ахмад Альхадже Ахмад.

  Ректор ХДМА Ходаковський В. Ф. після виступу усіх доповідачів залишився зі студентським активом для спільного обговорення нагальних проблем курсантів(потреба у ремонті бані Екіпажу, придбання спортивного одягу для збірних команд ХДМА з фірмовою символікою, покращення якості обслуговування на камбузі тощо).

  На думку Володимира Федоровича, такі зустрічі дуже корисні, адже вони дають змогу вчасно виявляти й у короткий термін вирішувати всі проблеми курсантів і студентів, які виникають у них в процесі навчання та дозвілля.

 

Курсанти ХДМА взяли участь у IІ Стратегічній Сесії ГО «Студентське антикорупційне агентство»

   Найважливішими завданнями освіти в Україні є підготовка розвиненої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. Саме тому, з 21 по 23 квітня 2017 року в м. Херсоні проведено IІ Стратегічну Сесію ГО «Студентське антикорупційне агентство».

   У відкритті цього значущого для студентської молоді заходу взяв участь Народний депутат України Олександр Володимирович Співаковський. 30 студентів з усіх куточків України протягом 3-х днів вирішували питання запобігання та протидії корупції, розвитку молодіжної політики, співпраці з державними органами, громадськими організаціями, тощо. Молоді люди обмінювалися досвідом та обговорювали плани на майбутнє.

  Херсонську державну морську академію на сесії представили голова Студентської ради ХДМА та її структурних підрозділів Валерій Одінцов (121 гр.), який був одним із організаторів вищезазначеного заходу; голова студентського самоврядування факультету судноводіння Олександр Сердюк (111 гр.), голова Наукового товариства курсантів і студентів Владислав Таранущенко (121 гр.); член Ради Наукового товариства курсантів і студентів ХДМА та її структурних підрозділів, переможець конкурсу «Кращий студент України – 2016» Родіон Дєдков (121 гр.).

  Студенти взяли участь у лекціях і тренінгах від таких професіоналів медійної сфери нашого міста, як міжнародний коуч ICF, бізнес-тренер, impact coach, засновника і керівника центру розвитку особистості «Ім'я» Ірина Ужеловська; голови Бізнес-асоціації «Ми – Херсонці», кращий фінансовий консультант України 2014 року, підприємець та бізнес-тренерВіталій Бєлобров; голова Спілки дизайнерів України у Херсонській області, співзасновник туристичної компанії «ХерсON», голова ГО «Центр живої історії Олешшя», член координаційної ради з питань туризму при ХМР і ХОДАБілецький Павло; тренер, керівник молодіжної громадської організації «NORMA VITA» Віталій Захарчук; голова ГО «Центр досліджень суспільства», член громадського руху «Фортеця Херсону»Андрій Жнивін.

  Захід відбувся за сприяння і підтримки голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та начальника управління освіти, науки та молоді ХОДА Криницького Євгена Анатолійовича.

 

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом грунтується училище торгового мореплавання. Засноване навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних судів, а також будівельників комерційних судів. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не збереглося...

далі