Нормативно-правова база підготовки докторів філософії та докторів наук

Нормативно-правова база підготовки докторів філософії та докторів наук

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
 3. Постанова від 3 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
 4. Постанова від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження «ступеня доктора філософії»
 5. Постанова від 21.10.2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. №567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
 6. Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації
 7. Лист МОН України від 11.06.2020 №1/9-318 «Про планування дисертацій»
 8. Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
 9. Положення про порядок звітування аспірантів, докторантів та здобувачів в Херсонській державній морській академії
 10. Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні в Херсонській державній морській академії
 11. Положення про порядок забезпечення вільного вибору дисциплін здобувачами освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні в Херсонській державній морській академії
 12. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти на ІІІ освітньо-науковому рівні в Херсонській державній морській академії
 13. Положення про приймальну комісію для вступу до аспірантури та докторантури в Херсонській державній морській академії
 14. Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Херсонській державній морській академії
 15. Положення про розроблення, запровадження, моніторинг та удосконалення освітньо-наукових програм у Херсонській державній морській академії
 16. Положення про організацію підготовки докторів філософії та докторів наук із застосуванням дистанційних технологій навчання
 17. Положення про порядок формування, видачі, обліку та списання диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) в Херсонській державній морській академії