Освітня складова підготовки докторів філософії

Освітня складова підготовки докторів філософії

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами транспорту)

Спеціальність 271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)

 

Навчальні плани підготовки докторів філософії

Спеціальність 132 Матеріалознавство (очна,заочна)

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (очна,заочна)

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами транспорту) (очна,заочна)

Спеціальність 271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) (очна,заочна)