Освітня складова підготовки докторів філософії

Освітня складова підготовки докторів філософії

  Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальностями відповідно до ПостановиКабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» (із змінами та доповненнями).

Спеціальність 132 Матеріалознавство ( відомості 1,2)

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (відомості 1,2)

Спеціальність 275 Транспортнітехнології (за видами транспорту)(відомості 1,2)

Спеціальність 271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) (відомості 1,2)

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами транспорту)

Спеціальність 271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)