Винаходи та інновації

Винаходи та інновації

2017 рік

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Інформаційний бюлетень "Міжнародний морський кластер "Палата ІТ-ОПМ" ("Палата інноваційні технології - освіта та підготовка моряків") при ХДМА"

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Інформаційний бюлетень "Навчально-тренажерний комплекс "Віртуально-реальне судно морської індустрії"

У 2016 році отримано 2 патенти України на винахід та 7 патентів на корисну модель.

№ 111421 (винахід) «Безпечна вантажна підвіска» автори: Проценко В.О., Авраменко О.М.;

№108547 (корисна модель) «Спосіб приготування захисного покриття металевих поверхонь морських суден » автори: Лєонов В.Є., Рубльов І.І.;

№107520 (корисна модель) «Спосіб зміцнення захисного антикорозійного покриття на металевій поверхні корпусів морських суден » автори: Лєонов В.Є., Рубльов І.І.;

№107520 (винахід) «Пристрій для контролю ступеня розбіжності ємності» автор: Голощапов С.С.;

№106426 (корисна модель) «Пружно-запобіжна муфта з торцевою установкою прямих канатів» автори: Проценко В.О., Плечій І.А.;

№106044 (корисна модель) «Муфта з тангенціальним розташуванням торцевих канатів» автори: Проценко В.О., Клементьєва О.Ю.;

№106043 (корисна модель) «Система підтримки прийняття безпечних рішень з управління рухом суден» автори: Бень А.П., Вільський Г.Б., Ходаковський В.Ф.

№104759 (корисна модель) «Циліндричний редуктор з гальмівними колесами» автор: Проценко В.О.;

№104286 (корисна модель) «Двотактний опозитний поршневий двигун» автор: Самарін О.Є.;

 

У 2015 році отримано 3 патенти України на винахід та 14 патентів на корисну модель.

№ 97149 (корисна модель) «Безпечна шлюпбалка» автори: Проценко В.О., Авраменко О.М.;

№97153 (корисна модель) «Відцентрована пружно-компенсуюча муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.О.;

№ 97225 (корисна модель) «Гідравлічна рульова машина» автори: Овчарук О.М.,  Проценко В.О.;

№97227 (корисна модель) «Пристрій для інформаційного забезпечення процесу управління судном» автори: Мальцев С.Е., Товстокорий О.М., Бень А.П.;

№97175 (корисна модель) «Спосіб футерування канатного блока» автор: Проценко В.О.;

№97154 (корисна модель) «Відцентрова муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.О.;

№107520 (винахід) «Пристрій для контролю ступеня розбіжності ємності» автор: Голощапов С.С.;

№98801 (корисна модель) «Пружно-компенсуюча муфта з торцевою установкою канатів» автори: Проценко В.О., Настасенко В.О.;

№109251 (винахід) «Спосіб перекриття витоку нафти чи газу з дна водоймищ, пристрої для його реалізації та їх варіанти» автор Настасенко В.О.;

№ 100293 (корисна модель) «Спосіб інформаційного забезпечення маневрування морського судна» автори Товстокорий О.М., Мальцев С.Е., Бень А.П.;

№ 100295 (корисна модель) «Спосіб захисту повітряного басейну від сірчистих сполук» автор Лєонов В.Є.;

№ 100462(корисна модель) «Пружно-демпфуюча вантажна підвіска» автори Проценко В.О., АвраменкоО.М., Клементьєва О.Ю.;

№100981 (корисна модель) «Пристрій для закріплення каната» автор Проценко В.О.;

№103016 (корисна модель) «Поршневий двигун» автор Самарін О.Є.;

№102780 (корисна модель) «Спосіб визначення величини перегріву кристала напівпровідникового діода» автори Деменський О.М., Єрохін С.Ю., Краснов В.А., Лебедь О.М., Шутов С.В.;

№102749 (корисна модель) «Радіально-упорний сферичний підшипник», Проценко В.О.;

№110161 (винахід) «Пристрій для виміру ємності» автор Голощапов С.С.

 

У 2014 році отримано 4 патенти України на винахід та 17 патентів на корисну модель.

№ 91883 (корисна модель) «Спосіб утилізації багатосторінкових письмових робіт на паперових носіях» автор: Настасенко В.О.

№ 106099 (винахід) «Спосіб моніторингу технічного стану несучих елементів конструкції судна» автори: Завальнюк О.П., Учанін В.М.

№ 91882 (корисна модель) «Відцентрована пружна муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.О.

№ 89921 (корисна модель) «Безпечна гакова підвіска» автори: Проценко В.О., Авраменко О.М.

№ 89915 (корисна модель) «Спосіб корекції функціонального стану біологічного об’єкта у стані невагомості» автори: Малигін Б.В., Ходаковський О.В.

№ 89950 (корисна модель) «Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів» автори: Богданов О.В., Богданов В.О., Алєксєєв О.В., Гнатов А.В., Радін В.К.

№ 89893 (корисна модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеними фізико-механічними характеристиками, модифіковане 3,3'-(1,4-фенілен)біс(2-хлоропропанонітрилом)» автори: Бень А.П., Букетова Н.М., Яцюк В.М., Грищук Б.Д.

№ 89894 (корисна модель) «Епоксидне зв’язуюче, модифіковане 1,4-біс-(n,n діетилдитіокарбамато) бензолом» автори: Букетов А.В., Сапронов О.О., Яцюк В.М., Барановський В.С.

№ 89895 (корисна модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого, модифікованого 2-тіоціанато-2-метил-3-(4-тіоціанатофеніл) пропан амідом» автори: Букетов А.В., Красненький В.М., Алексенко В.Л., Яцюк В.М., Грищук Б.Д.,

№ 89896 (корисна модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеною когезійною міцністю, модифіковане 1,1'-метиленбіс(4-n,n-діетилдитіокарбаматобензолом)» автори: Букетов А.В., Скирденко В.О., Яцюк В.М., Грищук Б.Д.

№ 89898 (корисна модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого з підвищеними адгезійними характеристиками, модифікованого 1,4-біс-(n, n діетилдитіокарбамато) бензолом» автор: Букетов А.В., Сапронов О.О., Пірог А.П., Яцюк В.М., Барановський В.С.

№ 89899 (корисна модель) «Спосіб отвердіння епоксидного зв’язуючого з підвищеними фізико-механічними характеристиками, модифікованого 3,3'-(1,4-фенілен) біс (2-хлоропропанонітрилом)» автори: Бень А.П., Букетова Н.М., Яцюк В.М., Грищук Б.Д.

№ 89900 (корисна модель) «Епоксидний нанокомпозит з підвищеними фізико-механічними характеристиками» автори: Букетов А.В., Сапронов О.О., Алексенко В.Л., Байсарович І.М.

№ 89897 (корисна модель) «Спосіб отвердіння епоксидного нанокомпозиту з підвищеними фізико-механічними характеристиками» автори: Букетов А.В., Сапронов О.О., Ярема І.Т.

№ 88146 (корисна модель) «Фільтр-полум’ягасник» автор: Проценко В.О.

№88166 (корисна модель) «Епоксидне зв’язуюче з підвищеними адгезійними характеристиками, модифіковане 2-тіоціанато-2-метил-3-(4-тіоціанатофеніл)пропамідом» автори: Букетов А.В., Браїло М.В., Яцюк В.М., Барановський В.С.

№ 88200 (корисна модель) «Спосіб утилізації механічної енергії скидних потоків агентів системи охолодження енергетичних установок» автор: Проценко В.О.

№104759 (винахід) «Циліндричний редуктор з гальмівними колесами» автор: Проценко В.О.

№104750 (винахід) «Єднальний провідник молекулярного рівня» автори: Настасенко В.О.

№88200 (корисна модель) «Спосіб утилізації механічної енергії скидних потоків агентів системи охолодження енергетичних установок» автори: Проценко В.О.

 

У 2013 році отримано 1 патент України на винахід та 9 патентів на корисну модель.

№88166 (корисна модель) «Епоксидне з’язуюче з підвищеними адгезій ними характеристиками, модифіковане 2-тіоціанато-2метил-3-(4-тіоціанатофеніл)пропамідом» автори: Букетов А.В., Браїло М.В., Яцюк В.М., Барановський В.С.

№88146 (корисна модель) «Фільтр-полум’ягасник» автор: Проценко В.О.

№85449 (корисна модель) «Рульова машина» автори: Овчарук О.М., Проценко В.О.

№82906 (корисна модель) «Двигун внутрішнього згоряння, його варіанти та способи їх установки» автори: Клементьєва О.Ю., Проценко В.О.

№81017 (корисна модель) «Планетарний редуктор» автор: Проценко В.О.

№80548 (корисна модель) «Комбінований фільтр-полум’ягасник» автори: Проценко В.О., Кобяков М.М.

№ 76837 (корисна модель) «Двигун внутрішнього згоряння, його варіанти та способи їх установки» автор: Настасенко В.О.

№ 76864 (корисна модель) «Спосіб моніторингу технічного стану несучих елементів суднових конструкцій» автори: Нестеренко В.Б., Учанін В.М., Завальнюк О.П., Безлюдько Г.Я.

№ 100795 (винахід) «Відрізна багатогранна різальна пластина» автор: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 76888 (корисна модель) «Імпульсний запірно-розвантажувальний клапан» автор: Овчарук О.М.

 

У 2012 році отримано 3 патенти України на винахід та 8 патентів на корисну модель.

2 липня 2012 року підписано невиключну ліцензійну угоду №4/106 про передачу прав на використання патенту на корисну модель України № 59522 «Спосіб магнітної активації органічних енергоносіїв» (автори: Б.В. Малигін, А.П. Бень, І.В. Блах, В.І. Кавун, М.Ю. Коновалов, В.В. Клименко) між Херсонською державною морською академією та ПП «МАСТЕРЛІНК» (м. Кривий Ріг).

№ 65057 (корисна модель) «Пружна муфта з осьовими канатами» автор: Проценко В.О.

№ 97736 (винахід) «Кулькова запобіжна муфта» автор: Проценко В.О.

№ 69041 (корисна модель) «Реверсивна пружна муфта з торцевими канатами» автори : Проценко В.О., Настасенко В.О.

№ 69576 (корисна модель) «Ріжуча пластина» автор: Бабій М.В.

№ 98380 (винахід) «Колодкове гальмо» автори: Проценко В.О., Самойленко Л.К.

№ 98744 (винахід) «Кульково-пружинна запобіжна муфта» автор: Проценко В.О

№ 70587 (корисна модель) «Реверсивна пружна муфта з торцевою установкою канатів» автори: Проценко В.О., Настасенко В.О.

№ 71974 (корисна модель) «Таль» автор: Проценко В.О.

№ 72637 (корисна модель) «Спосіб виготовлення патронів» автори: Малигін Б.В., Ходаковський В.Ф.

№ 73016 (корисна модель) «Різальна пластина до збірного металорізального інструменту» автор: Бабій М.В.

№ 65262 (корисна модель) «Крановий механізм підйому» автор: Проценко В.О.

У 2011 року отримано 16 патентів на корисну модель.

№ 52975, (корисна модель) «Пристрій для магнітно-імпульсної обробки деталей тіл обертання», автори: Малигін Б.В., Бень А.П., Врублевський Р.Є.

№53121, (корисна модель) «Пристрій для отримання інертного газу», автори: Лєонов В.Є., Бень А.П.

№52974 (корисна модель) «Магнітно-конденсаторний екран», автори: Передерій В.І., Малигін Б.В., Бень А.П., Рябінін Л.І., Кавун В.І., Дюдяєва О.А.

№58800 (корисна модель) «Пружна муфта з радіальними стрижнями», автори: Проценко В. О., Настасенко В.О., Бабій М.В.

№58799 (корисна модель) «Пружна канатно-стрижнева муфта» автори: Проценко В. О., Настасенко В.О., Бабій М.В.

№ 58970 (корисна модель) «Екструдер» автори: Проценко В.О., Агєєв М.С.

№58965 (корисна модель) «Багатогранна одностороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» автори: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 59522 (корисна модель) «Спосіб магнітної активації органічних енергоносіїв» автори: Малигін Б.В., Бень А.П., Блах І.В., Кавун В.І., Коновалов М.Ю., Клименко В.В.

№ 59673 (корисна модель) «Пружна муфта з торцевими канатами» автор: Проценко В.О.

№ 59672 (корисна модель) «Пружна муфта з радіальними канатами» автор: Проценко В.О.

№ 59986 (корисна модель) «Багатогранна одностороння ріжуча пластина» автори: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 59995 (корисна модель) «Пружна муфта з торцевими стрижнями» автор: Проценко В.О.

№ 59987 (корисна модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина» автори: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 59988 (корисна модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» автори: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 59988 (корисна модель) «Багатогранна двостороння ріжуча пластина до збірних відрізних та канавкових різців» автори: Бабій М.В., Настасенко В.О.

№ 60385 (корисна модель) «Спосіб обробки складно профільних виробів» автори: Малигін Б.В., Блах І.В., Врублевський Р.Є., Терещенкова О.Ю