Електронна бібліотека

Електронна бібліотека

Електронна бібліотека - це набір електронних ресурсів і супутніх технічних
можливостей для створення, пошуку і використання інформації. У цьому сенсі вони є
продовженням і розширенням систем зберігання та вилучення інформації, що мають
справу з цифровими даними будь-якого типу (текст, зображення, звуки; статистичні або
динамічні зображення) і існуючих в розподілених мережах. Електронна бібліотека - це
база даних, яка містить інформаційні об’єкти в різних форматах, що надає безпосередній
доступ спільноті користувачів і володіє наступними додатковими характеристиками:
універсальний інструмент доступу (наприклад, каталог) дає можливість пошуку і
отримання інформації по всій базі даних; організовані технічні процедури, за допомогою
яких можна поповнювати базу даних згідно з політикою формування фондів.
Сучасні інформаційні технології дозволили приступити до широкомасштабного перекладу
накопиченої інформації в електронну форму і створенню принципово нових видів
інформаційних ресурсів, до яких відносяться електронні бібліотеки. Організація доступу
до джерел інформації в електронній формі стала однією з найважливіших завдань
інформаційного обслуговування науки та освіти.
Наявність електронної бібліотеки у вищому навчальному закладі є на сьогоднішній день
необхідною вимогою успішного навчання студентів.
У зв’язку з цим можна сформулювати основні цілі, які стоять перед електронною
бібліотекою ХДМА:
• зробити інформацію більш доступною;
• сприяти збереженню наукової та культурної спадщини;
• підвищити ефективність роботи і навчання.
Відповідно, до електронної бібліотеки пред’являються певні вимоги.
• 1) Основна вимога до відбору інформації - комплектування інформаційного фонду, -
системність, що означає
• наявність тематичного профілю;
• взаємопов’язаність фонду;
• визначеність виду відібраних документів;
• відповідність науковому, технічному, культурному і соціальному рівню суспільства
(галузі, тематичного спрямування тощо).
Мета інформаційного фонду - забезпечити користувача всією необхідною інформацією
зазначеного профілю і мінімізувати його потреби в інших джерелах.
Пропонуємо професорсько-викладацькому складу, науково-дослідницькій
спільноті, аспірантам, магістрам, курсантам та студентам електронний ресурс, який буде
сприяти розвитку знань та науки в ХДМА.