Електронна бібліотека WebІРБІС

Електронна бібліотека WebІРБІС

Шановні викладачі, курсанти та студенти Херсонської  державної морської академії

Доводимо до Вашого відома, що з прямого посилання

http://elib.ksma.ks.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

є можливість ознайомитися з електронним каталогом друкованих видань, наявних у фондах бібліотеки Херсонської державної морської академії через мережу Інтернет або зі сторінки мережевих ресурсів.