Корисні посилання до баз даних закладів освіти України та Європи

Корисні посилання до баз даних закладів освіти України та Європи

Електронні ресурси національніх бібліотек

www.wdl.org/ru Мировая цифровая библиотека

http://lib.rada.gov.ua/ Бібліотека Верховної Ради України

http://www.nplu.org/ Національна парламентська бібліотека України.

http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

http://gntb.gov.ua/ua/ Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) України.

http://www.lsl.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

http://www.gpntb.ru/ Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії.

 

Електронні ресурси навчальних закладів освіти України

http://library.kpi.ua/ru Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

http://biblio.co.ua/0 Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій і дизайну.

http://library.lp.edu.ua/ Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка".

http://library.tntu.edu.ua/ Науково-технічна бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/ Бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова

http://nure.ua/uk/education/library/ Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

http://library.kpi.kharkov.ua/ Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" .

http://lib.khnu.km.ua/ Наукова бібліотека Хмельницького національного університету.

http://www.osmu.odessa.ua/ua/ Одеський національний морський університет

http://www.maritime.kiev.ua/Київська державна академія водного транспортуімені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

http://www.ox.ac.uk/ University of Oxford

http://www.nuos.edu.ua/Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

http://www.zut.edu.pl/uczelnia/aktualnosci.html   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

http://www.pollub.pl/ Politechnika Lubelska