Факультет суднової енергетики

Факультет суднової енергетики

Факультет експлуатації суднових енергетичних систем та електрообладнання суден створений 30 грудня 2009 року, першим деканом факультету було призначено кандидата технічних наук, доцента кафедри експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики Колебанова О.К.

В січні 2012 року факультет було перейменовано і дано назву факультету суднової енергетики. З березня 2012 року деканом факультету було призначено кандидата технічних наук, доцента Білоусова Євгенія Вікторовича.

Підготовку студентів і курсантів денної форми навчання у ХДМА проводять відповідно до закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України".

Навчання на факультеті здійснюється за денної та заочної формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Курсантський та студентський склад становить близько 500 осіб по денній формі навчання та 900 осіб по заочній формі навчання.

Факультет налічує 6 кафедр:

  • кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки;
  • кафедра експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики;
  • кафедра природничо-наукової підготовки
  • кафедра англійської мови в судновій енергетиці;
  • кафедра технічної механіки,інженерної та комп’ютерної графіки;
  • кафедра фізичного виховання.

Можливість отримання вищої морської освіти на факультеті викликає значний інтерес у молоді як Херсонської області, так і багатьох інших регіонів нашої держави. Зараз на факультеті навчаються випускники шкіл Миколаївської, Одеської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей, а також Києва та Автономної республіки Крим.

Кабінети і лабораторії на факультеті обладнані новітніми системами радіонавігації, супутникового зв'язку, діючими радіо і електро навігаційними приладами, навігаційними тренажерами, а також тренажерами, які дозволяють купувати практичні навички роботи з енергетичними установками і електроустаткуванням судів.

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом грунтується училище торгового мореплавання. Засноване навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних судів, а також будівельників комерційних судів. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не збереглося...

далі