Факультет судової енергетики

Спеціальності

Факультет суднової енергетики виробляє підготовку фахівців за такими спеціальностями:

  • Експлуатація суднових енергетичних установок
  • Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Експлуатація суднових енергетичних установок

  Судномеханічна спеціальність є одним з профілюючих напрямів підготовки фахівців морського флоту. Існування і подальший розвиток спеціальності обумовлено постійною нестачею на світовому ринку висококваліфікованих морських інженерів-судномехаників. Необхідність і доцільність подальшої підготовки фахівців за цією спеціальністю зумовлена сучасними потребами розвитку не тільки України, а й ряду зарубіжних країн. Існуюча в даний час система морської освіти, яка реалізується морськими навчальними закладами, тісно пов'язана з морським і річковим флотом, що забезпечує його потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців морського транспорту. Тільки належний рівень підготовки фахівців, створення системного підходу до удосконалення та ефективності викладання, може задовольнити потребу морського флоту в якісних дипломованих фахівцях.

  Програма вищої освіти за вказаною спеціальністю передбачає два ступеня вищої освіти - бакалавр і магістр. Галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт», спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Термін навчання:

  • Бакалавр - 4 роки за денною та заочною формою навчання;
  • Магістр - 1 рік 4 місяці за денною та заочною формою навчання.

  Фахівець з СВО «Бакалавр» може працювати на суднах спеціалізованого торгового і промислового флоту для обслуговування та забезпечення безперебійної роботи суднових енергетичних установок і енергетичного обладнання. Функціональні обов'язки бакалавра суднової енергетики охоплюють широке коло технічної, виробничої та дослідницької діяльності - від технічного обслуговування суднових енергетичних установок, складання техніко-економічних обгрунтувань і технічних завдань. Посади, які може займати бакалавр, визначаються "Єдиною державною класифікацією професій всіх категорій працівників на основі міжнародних стандартів".

  Фахівець з СВО «Магістр» є безпосереднім організатором виробничого процесу механічного обслуговування і експлуатації СЕУ на заданих режимах, систем управління і регулювання електроустаткування, допоміжних пристроїв, рульових і палубних механізмів, рефрижераторних установок і технологічного обладнання, суднових систем. Магістр повинен вміти організувати і виконати роботи з оцінки технічного стану, профілактиці та ремонту суднових механізмів.

  Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють випускникам кафедри не тільки працевлаштовуватися в різних сферах діяльності, але й займати високі керівні посади на виробництві. Теоретичні знання курсанти/студенти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик загальною тривалістю не менше восьми місяців, що дозволяє поряд з дипломом фахівця отримати ще й робочий диплом механіка третього розряду, що дає право займати посаду механіка на будь-яких суднах.

  Метою освіти за спеціалізацією 217 «Експлуатація суднових енергетичних установок» є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні та наукові завдання в морській галузі.

 

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

  Необхідність і доцільність підготовки фахівців з експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики зумовлена сучасними потребами розвитку та технічного оснащення морського і річкового флоту України, берегових підприємств морського і річкового флоту, суднобудівних, судноремонтних заводів, баз технічного обслуговування флоту, портів тощо. На теперішній час автоматизовані і автоматичні системи управління, засоби обчислювальної техніки використовуються в широкому діапазоні, тому високопрофесійне обслуговування та експлуатацію сучасних суднових електричних автоматизованих і автоматичних систем управління повинні виконувати лише ті фахівці, які здобули необхідні компетенції, затверджені IMO. Сучасні засоби керування і технології створення автоматичних систем управління, елементи автоматики удосконалюються дуже швидкими темпами, постійно з'являються нові підходи, тому необхідність підготовки фахівців з даної спеціальності стає все більш актуальною.

  Підготовка фахівців з галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» ведеться за двома ступенями вищої освіти: ступень вищої освіти «бакалавр» та ступень вищої освіти «магістр».

  Підготовка за ступенем вищої освіти «бакалавр» ведеться за повною та скороченою програмами.

  Повна програма для денної форми навчання передбачає 4 роки підготовки, з них 12 місяців плавальної практики, та виконання дипломної роботи. Для заочної форми навчання програма підготовки складає 4 роки та 6 місяців та виконання дипломної роботи.

  Скорочена програма підготовки призначена для осіб, які мають освітній рівень молодшого спеціаліста, та передбачає 3 роки підготовки, з них 6 місяців плавальної практики, та виконання дипломної роботи на денній формі навчання. Для заочної форми навчання програма підготовки складає 3 роки та виконання дипломної роботи.

  Підготовка за ступенем вищої освіти «магістр» програма підготовки становить 1 рік і 4 місяці та виконання магістерської випускної роботи.

  Після отримання ступеня вищої освіти «бакалавр» випускник має право на отримання робочого диплому електромеханіка третього розряду. Випускник може отримати диплом електромеханіка другого розряду, в залежності від свого плавального цензу.

  Отримання робочого диплома електромеханіка першого розряду, або ЕТО (Electro-Technical Officer) можливо лише після отримання ступеня вищої освіти «магістр» та наявності необхідного плавального цензу.

  Ступень вищої освіти «магістр» дозволяє обіймати наступні посади: інженер-дослідник, інженер-електромеханік, інженер з експлуатації АСУ, молодший науковий співробітник передбачених номенклатурою посад, які можуть займати фахівці з вищою освітою тощо.

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Освітній ступень "бакалавр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Освітній супень "магістр"

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднових енергетичних установок")

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (спеціалізація "Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики")

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом засновується училище торгового мореплавання. Заснований навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних суден, а також будівельників комерційних суден. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не...

далі

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних студентів

далі

ХДМА - лідер морської освіти

ХДМА - лідер морської освіти

далі