Відділ заочного та дистанційного навчання

Відділ заочного та дистанційного навчання

Шановні студенти та абітурієнти Херсонської державної морської академії, ми раді вітати вас на електронній сторінці відділу заочного навчання! Відділ заочного навчання Херсонської державної морської академії заснований в 2004 році. Підготовку студентів заочної форми навчання у ХДМА проводять згідно закону України «Про вищу освіту», Положення "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України" та "Положення про заочному навчанні в ХДМА".

Більше 1000 випускників заочного відділення працюють в суднових компаніях, галузевих підприємствах і співпрацюють з судноплавними і крюїнговими компаніями різних країн. До викладання фахових предметів залучаються діючі капітани далекого плавання, старші механіки і електромеханікі.Учебние заняття тісно пов'язані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців. Комп'ютери, моделює обладнання та тренажери дозволяють розвивати практичні навички експлуатації морехідної техніки, тим самим значно підвищують ефективність і якість навчального процесу. Відділ заочного навчання проводить підготовку морських фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку труда.Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами та кафедрами Херсонської державної морської академії. Основною формою роботи над засвоєнням навчального матеріалу є виконання студентами контрольних робіт та індивідуальних завдань. Програма підготовки студентів заочної форми навчання цілком збігається з програмою підготовки денної форми навчання: перелік дисциплін, загальна кількість годин, форми підсумкового контролю знаній.Разніцу становить розподіл годин між аудиторної та самостійної формами роботи курсантів (студентів), а також відсутність проведення заходів, передбачених кредитно -модульною системою освіти. У зв'язку зі специфікою роботи студентів заочного відділу з метою збереження контингенту, ми дозволяємо студентам, які працюють за фахом, індивідуальну здачу сесії.

До складу відділу входять: Начальник відділу - Лісовий Сергій Юрійович, методист відділу заочного навчання факультету судноводіння - Шевченко Олена Станіславівна, методист відділу заочного навчання факультету суднової енергетики - Харлова Раїса Василівна. Диспетчер відділу заочного навчання - Натальна Альона Вікторівна, секретар-друкарка відділу заочного навчання факультету судноводіння - Гладун Ольга Анатоліївна, секретар-друкарка відділу заочного навчання факультету суднової енергетики - Букацелі Ганна Миколаївна.

Розміщення: пр. Ушакова 14/1, навчальний корпус 2 (Вхід з внутрішнього двору);

Телефон: +38 (0552) 263094 e-Mail: vzdn@kmi.kherson.ua;

WEB-сторінка: http://www.kmi.kherson.ua/zaoch.

Історична довідка

Історична довідка

«7 лютого 1834 в Херсоні за царським Указом грунтується училище торгового мореплавання. Засноване навчальний заклад мав своєю метою готувати штурманів і шкіперів для приватних купецьких морехідних судів, а також будівельників комерційних судів. Вихованці училища утримуються за рахунок казни і за свій рахунок (т. зв. Пансіонером). До того ж до слухання лекцій допускалися т. зв. «Однорічника», зі своїми навчальними посібниками». (За архівними матеріалами).

Не збереглося...

далі

Навчання іноземних студентів

Навчання іноземних студентів

далі