Практична підготовка

Організація практичної підготовки курсантів

  Концепція практичної підготовки курсантів відповідає вимогам «Положень про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93.

  Мета практики: оволодіння сучасними навичками і формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у майбутніх фахівців професійних умінь і навичок роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх в практичній діяльності, формування у курсанта професійного вміння приймати самостійні рішення.

  Практика передбачає безперервність і послідовність формування у курсантів достатнього обсягу практичних знань і умінь. Під час направлення на плавальну практику кожен курсант отримує направлення на практику від керівника практики, і після її закінчення здає звіт про виконану роботу.

  Практика курсантів проводиться відповідно до чинних Державних стандартів вищої освіти.

  За змістом і цілям практика ХДМА для кожної спеціальності ділиться на:

  •  навчальну практику в майстернях;
  •  навчальну практику плавальну;
  •  виробничу плавальну практику;
  •  переддипломну практику.

Контакти

Адреса:

просп. Ушакова, 20, м. Херсон, Україна, 73000

Тел: 22-56-66