Вибори ректора

Вибори ректора

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

ректора Херсонської державної морської академії.

      У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000р. №1465 («Офіційний вісник України», 2000р., №39, ст.1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

      Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу:

01135, м.Київ-135, проспект Перемоги, 10

Міністерство освіти і науки України.

Телефон для довідок: 481-32-35

Наказ про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників закладів вищої освіти

Наказ про організацію проведення виборів ректора Херсонської державної морської академії

Положення про порядок проведення виборів ректора Херсонської державної морської академії

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Херсонської державної морської академії

Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Херсонської державної морської академії

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Херсонської державної морської академії

Положення про порядок обрання представників з числа курсантів, студентів і учнів Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділів для участі у виборах ректора

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора Херсонської державної морської академії

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидатів на посаду ректора Херсонської державної морської академії

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Херсонської державної морської академії